Vi er i full fart på vei inn i en fremtid hvor stadig flere vil ha behov for helse- og omsorgstjenester. Dette må kommunene ruste seg til, nå. Bare de neste 15 årene vil det ifølge Statistisk sentralbyrå være behov for opptil 188 000 nye stillinger i helsevesenet her til lands. Og dette skjer samtidig som kommunene får stadig flere oppgaver.

De kommunale lommebøkene vil raskt gå tomme dersom vi fortsetter som vi gjør i dag. Det er derfor på overtid at kommunene tenker nytt og planlegger for denne utviklingen. Vi vil særlig løfte frem tre områder hvor du som politiker kan utgjøre en forskjell:

1. Oppfølging i kommunen

For å møte fremtidens behov må vi organisere arbeidet smartere, for å sikre at alle som rammes av alvorlig sykdom får tilbud om gode og koordinerte tjenester. Vi må unngå dobbeltarbeid for helsepersonell, samt forsinkelser, plunder og heft for pasientene. For kreftpasienter finnes det allerede en løsning, nemlig en kreftkoordinator. Kreftkoordinatoren har som jobb å tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende på en best mulig måte – der de bor. Koordinatoren er også ansvarlig for å samordne tilbud og tjenester for kreftpasientene i kommunen. Å ha én person å forholde seg til har stor verdi for hver enkelt pasient.

I Fredrikstad kommune har vi i dag en kreftkoordinator. Å sørge for at kreftpasienter fremdeles har dette tilbudet om fire år, er blant det viktigste du kan bidra med for å ivareta kreftomsorgen i Fredrikstad kommune.

Les også

Fra valgkamp til politisk handling

2. Digitalisering

Vi lever i en tid hvor vi forventer at alle de digitale helsesystemene snakker godt sammen, uavhengig om du er hos fastlegen, hos Nav eller på sykehuset. Det kan for mange fremstå som en selvfølge at korrekte opplysninger og informasjon følger den enkelte pasient. Slik er det dessverre ikke – ennå.

Manglende digitalisering er den største utfordringen i norsk helsevesen. Vi er helt avhengige av at kommunene er positive og offensive i møte med storsatsingen «én innbygger – én journal». Det er en felles digital løsning som skal sørge for at all nødvendig informasjon er tilgjengelig for alle som behandler pasientene. Det vil gi færre pasientskader, sikre riktig behandling og redde liv.

I tillegg til dette må vi klare å ta i bruk nye teknologiske løsninger som kan effektivisere måten vi jobber på i dag. Dette gjelder alt fra flere videokonsultasjoner, til hjemmetester og andre løsninger som bidrar til at pasientene ikke alltid trenger å møte opp på et legekontor.

Vi håper at alle lokalpolitikere bidrar til at digitale løsninger oppleves sømløse for innbyggerne.

3. Og sist, men absolutt ikke minst: Folkehelsearbeid

Det vi forebygger nå, sparer vi inn i form av redusert behov for helsetjenester i fremtiden. Du som lokalpolitiker må være med og legge til rette for flere røkfrie uteområder, en mer fysisk aktiv befolkning og gi barna våre sunne skolemåltider.

De største utfordringene møter vi ikke før om noen år, men løsningene må på plass allerede nå. Derfor trenger vi hjelp av deg som er valgt inn i dag, slik at vi er rustet til å håndtere utfordringene i morgen.

Lykke til i det viktige arbeidet!