Om få timer skal dere avgjøre Furutuns eksistens som barneavlastning i bystyret. Jeg ber dere innstendig om å tenke dere godt om i denne saken. Selv om storsamfunnet i stor grad anser funksjonshemmede, og her utviklingshemmede spesielt, som annenrangs borgere, trenger ikke dere å følge denne trenden.

Alle faglige og overordnede politiske føringer fraråder en samlokalisering. Bruk disse innspillene til noe konstruktivt. Inviter barna, ungdommene og deres pårørende til dialogmøter. Hør hva de ønsker. Lytt til hva de har å si. Involver funksjonshemmedes organisasjoner. Bruk fagpersoners ressurser og kompetanse til det beste for barna, og til det beste for kommunen. Spill på lag, heller enn å opptre som motstander. Dere har alt å vinne på det.

Det er enda ikke for sent å snu. Ikke la ordførerens arroganse få seire!

Les også

Furutun-planene: Når byråkratene mister bakkekontakten