Mandag fikk vi nye folkevalgte i Fredrikstad. Deres viktigste oppgave er å prioritere hvordan kommunens inntekter skal skapes og fordeles.

Inntektene har mange ulike veier ut av kommunekassen, men pengene som kommer inn er et resultat av verdiskaping i bedriftene. Alle disse bedriftene har igjen en ting til felles: de holder til i Fredrikstad. Alle verdier skapes lokalt, enten kommunen er liten eller stor. Derfor må politikerne være opptatt av å ha gode rammevilkår for næringslivet slik at de får et større skattegrunnlag til å finansiere gode tjenester for innbyggerne.

Det finnes ikke én nøkkeloppskrift på hvordan kommunen best mulig skal legge til rette for bedriftene. I valgkampen har vi arrangert politiske verksteder over hele regionen inkludert Fredrikstad. Politikerne har møtt opp i hopetall. De har lyttet til hva bedriftene er opptatt av i sin hverdag og vist stort engasjement. Det finnes mange eksempler på kommuner som er flinke til å legge til rette for næringslivet. Samtidig forteller mange bedriftsledere om små og store hindringer som de møter i hverdagen. Mange av disse hindringene er ganske enkle å fjerne hvis forståelsen for bedriftenes hverdag og bidrag blir enda bedre.

Kommuner som klarer å legge til rette for private bedrifter, får åpenbare gevinster tilbake.

Kommuner som klarer å legge til rette for private bedrifter, får åpenbare gevinster tilbake. NHOs Kommune-NM 2019 viser dette med all tydelighet: I kommuner med høy andel private sysselsatte er det høyere befolkningsvekst, en yngre arbeidsstyrke og mer kjøpekraft, samtidig som både sykefraværet og uføreandelen er lavere.

I årets valgkamp har NHO Viken Oslo utfordret ordførerkandidatene til å signere et løfte om å legge til rette for næringslivet i sin kommune, hvis de blir valgt. Ordførerløftet har begeistret og engasjert på tvers av partier og over hundre kandidater i vår region har lovet følgende:

1. Sørge for god tilgang på næringsareal med egne infrastruktur- og transportløsninger
2. Samarbeide med bedrifter for å tilby gode tjenester til innbyggerne
3. Sørge for konkurransedyktig nivå på kommune avgifter for bedrifter
4. Bruke kommunens innkjøpsmakt for å bekjempe arbeidslivskriminalitet
5. Sette et ambisiøst måltall for grønne innovative offentlige anskaffelser
6. Sørge for at kravet om lærlinger følges opp i kommunenes anskaffelser

Følges disse løftene opp, vil vi ha et godt grunnlag for fortsatt verdiskaping i Fredrikstad.

Vi vil oppfordre alle dere som har fått folkets tillit i fire år til å bli enda bedre kjent med bedriftene i ditt lokalsamfunn: Hør hva de sliter med og ikke minst, hva de kan bidra med. Jeg håper at diskusjonene i kommunestyret de neste fire årene vil handle om hvordan bedriftene skal kunne bidra. For det er bedriftene som gir liv til bygd og by. Lykke til!

Les også

En forfeilet industripolitikk. Fredrikstad kommune må bli bedre på tre områder