Pride-arrangementer har i over 50 år bidratt til å sette et viktig søkelys på livsvilkårene for LHBT-personer. Sakte, men sikkert, har samfunnets behandling av mennesker med LHBT-identitet endret seg, og det har vokst frem en selvsagt forståelse av aksept og normalisering av homoseksualitet.

Mange synes kirken har vært for sen med å følge etter i denne utviklingen. Jeg mener det ikke er en selvfølge at et trossamfunn nødvendigvis skal følge samfunnets utvikling eller tempo i synet på etiske og moralske spørsmål. Det er naturlig at kirker, tros- og livssynssamfunn bruker tid på slike tema.

Heldigvis har den teologiske innsikten utviklet seg slik at det nå er godt teologisk begrunnet at man også innenfor den kristne tro kan og bør akseptere homofile relasjoner og behandle alle par likt. Likevel ønsket sterke krefter i Den norske kirke ikke å la likekjønnede par gifte seg i kirken. Dette ble ikke endret før Åpen folkekirke stilte til valg ved forrige kirkevalg og gjennom sin valgseier bidro til at det ble innført en liturgi for vigsel av likekjønnede par.

De sterke konservative kreftene i kirken finnes imidlertid fremdeles.

Det var en stor seier for oss som tidligere har vært i mindretall i kirkepolitikken i disse spørsmålene. Endelig kan alle par få inngå ekteskap for Guds åsyn med kirkens velsignelse. Til dere som stemte på oss vil jeg si: Tusen takk! Dere har bidratt til denne endringen.

De sterke konservative kreftene i kirken finnes imidlertid fremdeles. I årets kirkevalg har Bønnelista som en av sine hovedsaker at de vil reversere vedtaket om ny vigselsliturgi. Fremdeles er det nærmest umulig for homofile og lesbiske å få jobb i enkelte bispedømmer. Åpen folkekirke vil jobbe mot all form for diskriminering av homofile i kirken. Vi er den eneste garantisten for at kirken fortsatt skal utvikles som en åpen og inkluderende institusjon også for mennesker med LHBT-identitet.

Denne uken er det Fredrikstad som blir farget i regnbuens Pride-farger. På lørdag ser vi frem til en fargerik parade der både Den norske kirke og Åpen folkekirke er tydelig til stede med sin støtte.

Åpen folkekirke trenger også støtte for å fortsette vårt arbeid for å gjøre kirken mer åpen, demokratisk og inkluderende. Ved årets kirkevalg kan du vise din støtte ved å stemme Åpen folkekirke. Gledelig Pride og godt valg!