Som i 2019 vil Den norske kirke i Fredrikstad delta på årets Pride-parade under logoen «Kirken på Pride». Kirken ønsker å være til stede med og for alle som kjenner glede over å stå frem som sanne og frie mennesker. Pride-parader bærer med seg historien om mennesker som er utsatt for undertrykking og stigmatisering, både i vår egen og i andre kulturer. For mange mennesker har Pride-parader bidratt til frigjøring fra egne og andres fordommer, avvisning og frykt.

Ingen mennesker skal måtte frykte for sine liv eller skjule sitt egentlige jeg. Jesus kalte seg selv verdens lys, og vil at vi skal få leve våre liv i dette lyset. Jesus løftet frem menneskers verdighet og myndighet over egne liv. Mennesker Jesus møtte ble frigjort fra skam og innelukkende båser, fra frykt og til fellesskap.

Viktig å markere samhold

I år har vi virkelig tatt inn over oss hvor viktig det er å markere samhold og solidaritet med alle som er redde. Skuddene i Oslo viste at den redselen mange skeive forteller at de alltid går med, ikke er ubegrunnet. «Jeg har bare ventet på dette, jeg visste det kom til å skje, bare ikke når eller hvor», har en av dem som var i nærheten av de fryktelige drapene og masseskytingen, uttalt.

Jesus var sammen med alle slags folk, både i glede og i sorg. Han møtte frykt med nærhet og kjærlighet. Det er også kirkens rolle i verden, og derfor deltar kirken på Pride også i år.

Les også

Brenner for åpenhet og dialog