Ingen av oss har opplevd noe som er i nærheten av det samme som den pandemien som har plaget verden i snart to år. Sykdommer har helt siden syndefallet vært en del av forbannelsen menneskeheten påførte seg selv ved ulydigheten i Edens hage.

I tillegg kommer Jesu egne ord om endetiden. Der nevnes ordet pest som et tegn på de siste tider. Hvordan skal vi oppføre oss overfor pest og sykdommer?

All bibelsk undervisning handler om å tro på helbredelse samt å beskytte seg mot spredning av smittsom sykdom og plager og om mulig utrydde denne. Lukas forteller om helbredelsen av de ti spedalske. Her blir de spedalske bedt av Jesus om å underlegge seg det mosaiske testregimet som gjaldt den gangen: «Gå og vis dere for prestene.»

Jesu egen undervisning om den utstøtte og lite verdsatte Samaritan, gjør denne til et forbilde i å vise barmhjertighet ved å ta seg av ham som var offer for overfallet. Han betaler behandlingen for ham og lover at fremtidige utgifter vil bli dekket. Liknelsen er skrevet ned av den kjære legen Lukas.

Den norske stat bidrar aktivt gjennom bistandsmidler til å hjelpe mennesker i nød i den tredje verden. Det opplevde også misjonærene Hanne og Gunnar Østrem da de kjempet en kamp for å hjelpe mennesker i Kenya til å unngå AIDS. Bistandsmidlene bidro til opplysning om sykdommens vesen og hvordan man kunne unngå denne.

I Norge er det frivillig å ta vaksiner. Samtidig vet de som reiser til afrikanske stater at man ved kontroll ikke slipper inn uten gul-feber vaksinasjonskort. Skal du dit, må du vaksineres.

Et annet valg er selvfølgelig å bli værende i Norge eller reise til land som ikke har gul-feber. Men nå har vi en pandemi nesten like fryktelig og skremmende som svartedauden som vi leste om i historietimene på skolen. Der ble hele bygdesamfunn utryddet. Det fantes ingen kur.

Nå ser det heldigvis ut som den nåværende pandemien kan bekjempes med blant annet vaksiner. Betalt av fellesskapet for fellesskapets beste. Men noen ønsker i frihetens navn ikke å ta vaksinen, andre kan ikke medisinsk bli vaksinert.

Det som oppleves som problematisk er ikke at noen er vaksineskeptikere, men at noen blir mer ihuga predikanter mot vaksiner enn de er mot synd og sykdom. Det er vanskelig å forstå at noen mener «systemet» vil fylle dem med gift, men samtidig stoler på at det samme «systemet» kommer til å behandle dem godt når de trenger intensiv-behandling på sykehusene og ikke er i stand til å vurdere medisindoser og behandling i egen komasituasjon.

Når den barmhjertige samaritan som er uglesett, tar på seg ansvaret for den nesten ihjelslåtte jøden, så tar denne mannen imot behandlingen som blir gitt og betalt av den som er utenfor egen gruppe. Jesus bygger ikke gjerder mellom hjelperen og pasienten.

Han er min bror, han er min neste, han er en som vil meg vel.

Er det ikke det vaksinasjonsprogrammet handler om? At noen vil ditt beste?

Lykke til og Gud velsigne deg!

20 kristne ledere står bak innlegget; Trond Andersson, Halden, Terje Berg, Sarpsborg, Øivind Dahl, Fredrikstad, Atle Eidem, Fredrikstad, Kjell Gaulin, Sarpsborg, Vegar Gransjøen, Sarpsborg, Jan Halvorsen, Fredrikstad, Charles Hansen, Halden, Enok Hansen, Moss, Leif S. Jacobsen, Fredrikstad, Svein Lind, Fredikstad, Karl-Axel Mentzoni, Fredrikstad, Pavel Novik, Vestby, Frode Næss, Halden, Trond Skahjem, Indre Østfold, Liv Toril Skjeggestad, Sarpsborg, Ole Sletten, Våler, Svein Tangen, Indre Østfold, Svein Veland, Fredrikstad og Marcus Østby, Halden.