En datter og en sønn har hun på Gudeberg skole.

– Det har jo vært brakker der i mange år. Og Fredrikstad kommune, som eier skolen, har verken evne eller vilje til å gjøre noe i påvente av at det skal bygges en ny skole på toppen av den gamle, sier 42-åringen som bestemte seg for å ta saken i egne hender.

Hun har søkt om penger til nye lekeapparater, og nå har hun fått tilsagn på hele 300.000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB.

– Du er god til å skrive søknader?

– Jeg er vel det, ler Borge-Skar Arntzen som til daglig jobber i administrasjonen hos Akademiet For Personlig Trening (AFPT) i Fredrikstad sentrum.

Har skaffet halvparten

Hun har hentet inn tilbud fra ulike leverandører. Hun har prutet hardt.

– Tilbudene var til å begynne med på én million. Jeg har fått dem ned til 700.000 kroner.

I tillegg har hun samlet en Spleis, hovedsakelig blant foreldre på Gudeberg.

Nå gjenstår arbeidet med i finne de siste 350.000 kronene.

– Nå må jeg gå ut til næringslivet. Der er det penger. Og rektoren på Gudeberg har også noen penger som er på vei etter flommen i fjor.

Skolen vil gi penger fra flomerstatning

Kirsten Semb roser initiativet. Og håper skolen selv kan bidra med sitt.

– Under flommen på sensommeren i fjor, stilte blant andre foreldrene opp med betydelig innsats for å redde verdier. Dette arbeidet skal vi få godtgjort fra vårt forsikringsselskap. I tillegg skal vi få penger for fuktskadede eiendeler. Når vi omsider får disse pengene, skal vi bidra med skolens andel for å realisere nye lekeapparater, understreker rektoren ved Gudeberg skole.

Foreldre tok et skippertak i høst:

– Verdifullt, men behovet er større. Vi trenger nye lekeapparater. Og vi trenger en avklaring rundt ny Råkollen skole. Uansett om den kommer på toppen av Gudeberg skole eller ikke. Men vi trenger en avklaring, sier rektoren, som har fått forsikringer fra kommunen.

Håper på endelig Råkollen-svar

Investeringene på 700.000 i nye lekeapparater, kommer ikke til å føre til en tilsvarende avkorting i et nytt Råkollen-prosjekt.

– Behovet i et Råkollen-prosjekt som blir dekket av foreldrene nå, og pengene som blir frigjort hos kommunen senere, vil komme elevene til gode på en annen måte, understreker hun.

Torsdag skal Råkollen-saken opp i formannskapet.