Det er ikke mange år siden mediene fokuserte på at sykehusene kaster tonnevis av helt spiselig mat rett i søpla. En skulle tro at tiden for overdådig bruk av ressurser var forbi, men akk nei. Det er kommet meg for øre at sykehuset Kalnes fortsatt kaster flere tonn helt spiselig mat hvert eneste år, og at selve avfallshåndteringen rundt dette koster skjorta.
Her er det sløsing av både skattepenger og naturressurser. Det hele er ikke bærekraftig fra sykehuset Kalnes sin side.

I lys av korona-krisen fortjener heltene i helsevesenet all medvind de kan få. Og derfor tar jeg til orde for en enkel løsning på dette sløseriet: La de ansatte få kjøpe overskuddet av mat til en symbolsk sum. Hardtarbeidende dyktige helsefolk fortjener en god lunsj til en billig penge. Og maten er her.

Nei, kast ikke maten og skattepengene våre i søpla, sykehuset Kalnes. La våre helter få spise! For uten mat og drikke, duger helten ikke!