Der skorter det for flere enn Peer Gynt. Kasernen, selve signaturbygget i Gamlebyen, har stått ledig i over sju år! Mye snakk og mange heiarop, men lite handling.

I over to år har vi arbeidet med en konseptuell utvikling av kasernebygget i Gamlebyen. Vi ønsker å lage en mulighetsfabrikk der vi tilbyr et års gratis leie for personer med gode ideer. Mulighetsfabrikken skal bli en attraksjon som tiltrekker seg innovatører, oppfinnere, kunstnere, amatører og idéskapere i stort robust, inkluderende og kreativt fellesskap. Vi tenker stort og mener at nettopp bygg som kasernen kan utvikles til en arena for nyskapning i stor skala.

Bygget er i utgangspunktet dimensjonert for ca. 600 soldater og kan bli en helt unik arena som gjør Fredrikstad til et naturlig førstevalg for personer med gode ideer. Bygget eies av staten og forvaltes av Forsvarsbygg. Arbeidet med å realisere ideen er avhengig av et forpliktende samarbeid og medvirkning fra flere hold – ikke bare heiarop. En grunnsten i utvikling vil være å få etablert en langsiktig leieavtale.

Da vi i fjor høst utfordret Forsvarsbygg til å komme med en prinsippskisse for leieavtale stoppet saken helt opp og Forsvarsbygg avdekket en overraskende liten vilje til å medvirke til å finne løsninger. Vår modell betinger etablering av en ideell stiftelse der institusjonelle aktører utgjør stiftelsesgrunnlaget. Uten et utkast til husleieavtale eller en prinsipiell avklaring av betingelser for å leie vil det ikke være mulig å invitere potensielle samarbeidspartnere inn i stiftelsen.

Det har det vært mange kronikker og innlegg i avisen om betydningen av et bredt samarbeid for å få til kraftfulle og endringer i Fredrikstad. Innovasjon og utvikling av nye arbeidsplasser i stor skala er et suksesskriterium for å få unge mennesker til å bli boende i byen.

Trond Svandal som er gruppeleder i Fredrikstad Venstre påpeker i sin kronikk i Demokraten den 16. mars at mange må jobbe sammen for å lykkes. Dette er også vårt mantra!