Det er ikke så ofte, men noen ganger kommer det helt usaklige påstander om at vi ikke har klimakrise og at investeringer for å unngå denne, er helt unødvendig. Mange feilaktige argumenter blir ramset opp i innlegget «Karbonfangst - et pengesluk med minimal betydning for klimaet» som ikke kan stå uimotsagt.

- Karbondioksid (CO₂) er ikke klimaverstingen, men vår viktigste gass i fotosyntesen, skriver agronom Arne Ulfeng. Han følger opp med lovord om gassen som vår klodes viktigste naturprosess og at den er naturens evighetsmaskin.

Dersom vi hadde levd i bondesamfunnet for over 200 år siden, ville jeg støttet agronomens påstand. Men etter at vi startet industrialiseringen og forbrenning av fossil energi, har vi rykket denne naturens evighetsmaskin fullstendig ut av balanse og i stedet holder vi på å koke kloden. Og her mangler Ulfeng fullstendig virkelighetsorientering i klimadebatten.

Han hevder en rapport fra konsulentselskapene Atkins og Oslo Economics konkluderer med at «det ikke vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt å starte et demonstrasjonsprosjekt for CO₂-rensing slik situasjonen er nå». Dette er i beste fall villedende utdrag av rapporten.

Oppdraget var å utrede hvorvidt det er samfunnsmessig lønnsomt å satse på CO₂- fangst på forbrenningsanlegget Klemetsrud til Fortum Varme og på sementfrabrikken Norcem i Breivik. Planen er å fange CO₂ fra anleggene, frakte den ut i Nordsjøen og lagre den dypt under havbunnen.

Rapporten fra det private konsulentselskapet Atkins konkluderte med at det er best å droppe ett av prosjektene. De mente det burde satses på sementfabrikken, fremfor avfallsanlegget i Oslo, for å presse ned kostnadene.

NHO og LO var raskt ute med å kritisere rapporten og heller anbefale at regjeringen følger opp begge prosjektene. Vi trenger erfaring og kunnskap, og vi trenger arbeidsplassene det vil gi i fremtiden.

Også i Fredrikstad har vi Borg CO₂ som i fjor fikk midler til et forprosjekt. Samarbeid og erfaring fra alle prosjektene vil være av stor betydning for at vi skal kunne redusere utslipp av klimagasser og nå de internasjonale klimamålene.

Prosjektene vil ha kostnader. Men i forhold til hva? Hvis vi kan unngå en klimakatastrofe er dette en av flere viktige veier å gå. Vi må ha satsinger som forener økonomi og økologi. Regjeringen kommer med investeringsbeslutningen i løpet av høsten, og der må de forstå at det koster å være pionerer for ny teknologi. Den investeringen må industrinasjonen Norge tørre å ta.