Det kommer nå endringer i kravet om karantene i karantenehotell etter nødvendig eller unødvendige reiser. Det høres jo oppløftende ut, men er det virkelig slik?

Det hersker stor tvil blant de fremste jurister vi har i landet om det er lov å pålegge folk karantene på hotell i det hele tatt. Å ta betalt for dette er ikke lovlig slik det er blitt praktisert og fortsatt er gjeldende. Noe som i manges øyne sees på mer som en internering, noe det er. Spørsmål om lovligheten er en sak, men nødvendigheten og forholdsmessigheten er et annet og viktigere aspekt for oss som bor i Norge.

Det sies at de ikke har kontroll på etterlevelsen av karantene hjemme i egen bolig. Folk gis da ikke samme tillit som det forventes av oss. Samtidig kan folk avtale med hotellene om tidspunkter de kan være ute. Hovedregelen er tre timer utenfor, men det er overlatt til hotellet å avtale andre tider. Hvem vet da hva folk gjør når de er ute? De kan gå tur, biltur i egen bil ect. Da blir selvfølgelig hotelloppholdet en straff i stedet for smittevern.

Det er nå satt en grense for hvem som må på karantenehotell, regjeringen sier at reisende fra EU/EØS-land (inkl. Storbritannia) som har mindre smitte enn 150 nye per 100.000 kan ta karantenen hjemme i egen bolig. I skrivende stund gjelder dette personer som kommer fra Polen, Romania, Portugal, Ungarn, Irland, Finland, Liechtenstein og Malta.

Vi med hytte i Sverige

Vi med fritidseiendom, hytter osv. i Sverige må kjempe videre. Ingen forholdsmessighetsvurderinger som andre kan få.

På våre hytter er selvfølgelig smittefaren tilnærmet lik null. Vi har vært i lagmannsretten da vi har saksøkt staten om karanteneplikten. I tingretten fikk vi medhold, men staten anket uten å bringe noe nytt på banen. Vi kommer oss ikke til våre fritidsboliger uten mye kostnader med testing. Vi kan i prinsippet reise over hver dag hele året, men overnatter vi, må vi på karantenehotell, og betale 500 kroner pr. person pr. natt. Staten påsto nå i lagmannsretten at alt er behandlet under samme forholdsmessighetsvurderinger, dvs. det gjelder for alle. De har avslått alle spørsmål om dialog og alle våre henvendelser til HOD har blitt besvart med linker til gjeldende regler. Noe alle kan lese selv, dermed svarer de oss ikke.

Det blir jo litt forunderlig at vi med fritidsbolig i Sverige ikke kan gis tillit? Voksne folk med stor egeninteresse i å unngå smitte. Vårt forslag er, reise direkte til eiendommen i egen bil, unngå nærkontakter og handle i Norge. Men, nei da – det bare drar ut i tid og dommen fra lagmannsretten kommer først ut i juni en gang. Det er lettere å finne tiltak mot oss enn å forsøke å finne gode løsninger.

Det er ca. 12.500 norskeide hytter i Sverige, ca. 90 prosent av dem ligger i grisgrendte strøk. Selv om vi har ordningen med dagsturer, har vi ingen som er rapportert smittet i Sverige. Kun 0,3 prosent av all importsmitten kommer fra Sverige, og da ikke fra vår gruppe. Blir smittefaren økt ved overnatting i egen hytte? Selvfølgelig ikke, faren er større ved all denne reisingen frem og tilbake, og i særdeleshet ved et opphold med en mengde andre. Større mulighet for uventede situasjoner.

Tillit til russefeiringen?

Sakset fra Aftenposten lørdag 15.05.2021:

Aftenposten har stilt Helse og omsorgsdepartementet spørsmål om hvorfor regjeringen har valgt å holde seg til råd i stedet for påbud til russen.

«Erfaringen så langt i pandemien er at de aller fleste nordmenn også unge mennesker følger de rådene som gis» skriver statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H) i ett svar.

«Vi har tro på at de aller fleste i årets russekull kommer til å følge regjeringens råd under feiringen»

Tatt i betraktning at vi hytteeiere ikke blir vurdert, virker dette lite demokratisk. For all del, dette er vel unt russen, men det får vår sak til å fremstå som veldig uforholdsmessig. Det virker som det er gått prestisje i saken mot oss. Sammenligningen med russen forsterker det inntrykket.

Ser vi på kostnadene med karantenehotellene kunne Fredriksstad Blad opplyse at karantenehotellene i Sarpsborg og Fredrikstad koster skattebetalerne opptil 455.000 kroner i døgnet.

På Sarpsborg kommune sine hjemmesider skriver de at kommunen har sluttet å innrapportere smittetallene fra hotellet og grensen. Dette fordi kun 22 mennesker har blitt testet positivt med covid-19 siden det hele startet 5. november i fjor.

Under rettssaken mot staten ble det opplyst at kun 0,3 prosent av smitten kunne spores til Sverige.

Nå venter vi på dom fra lagmannsretten, og vi vil tro at det endelig blir slått fast at det ikke er foretatt noen forholdsmessighetsvurderinger, slik smittevernloven krever. Det finnes klare brudd på menneskerettighetene (EMK). Andre land har for lengst åpnet opp for besøk på hytter i Sverige. Danmark fjernet karanteneordningen for de med hytter (ødegårder) i Sverige 19. april i år.