– Dette er overveldende. Det er jo en kjempetillitserklæring hvis dette står seg – og litt av en inspirasjon når det nå er 14 dager til valglokalene åpner for forhåndsstemming, sier Ole André Myhrvold (43), partiets førstekandidat i Østfold.

43-åringen fra Trøgstad mottar resultatene Sentio Research har utført for Fredriksstad Blad og de andre Amedia-avisene i Østfold (se faktaboks) med en gapskratt like hjertelig som latteren til partiets store mann: Trygve Slagsvold Vedum.

Og det med god grunn:

Senterpartiet øker fra 8,6 prosent i stortingsvalget i 2017 til 19 prosent i meningsmålingen fra Sentio Research Norge. Det vil si at hver femte østfolding sier at de vil stemme Sp – og at partiet nå er det nest største partiet i valgkretsen etter Arbeiderpartiet.

– Folk har fått opp øynene

– Vi har sett tendensen over tid, at folk har fått øynene opp for at Sp handler om mer enn distrikter. Det handler blant annet om nærhet, og det trenger folk enten de bor i byen eller på bygda, sier han.

– Vi er litt opptatt av hvorfor vi i Fredrikstad skal stemme Sp – på hvilke måter vil Sp forandre Fredrikstad?

– Det må du nesten spørre Fredrikstad Sp om. Men jeg kan love at vi skal sørge for at Fredrikstad får muligheten til å utvikle seg som by. Vi vil satse på jernbanen og sørge for at bypakka kommer på plass. Det tror vi er helt avgjørende for at Fredrikstad skal få puste at vi får på plass dette.

– Det er ikke alle som er like imponerte over satsingen på jernbane fra rødgrønn side, da?

– Men vi har lagt inn åtte milliarder kroner i siste periode. Vi har lagt inn konkrete midler. Det er også viktig å huske på at bypakkene må gjennomføres. Det er minst like viktig for at Fredrikstad skal få puste.

– Åtte milliarder er ikke fullfinansiering. Hvorfor har dere ikke lagt inn mer – og tidligere?

– Vi er ikke helt der, dessverre. Nå skal vi planlegge og så skal vi være med på å bygge Østfoldbanen, slik at Fredrikstad får sitt dobbeltspor.

Tør ikke tidfeste når dobbeltsporet kommer

– Når er det på plass med Sp i regjering?

– Jeg tør ikke si når. Det jeg kan love, er at vi skal kjempe for det. Og hvis vi kommer inn to fra Sp på østfoldbenken, er vi begge veldig klare på det.

– Dere er ikke så glade i kommunesammenslåinger. Hvordan skal behovene til små kommuner som Hvaler løses i fremtiden?

– Både Hvaler og Råde er kommuner som har valgt å være selvstendige og som bør få ro til å utvikle kommunene videre. Vi er imot tvangssammenslåing. Så vil vi selvsagt sørge for et løft for kommuneøkonomien – en større omfordeling fra rike til fattige og skattesvake kommuner.

– Så da får Hvaler penger nok til å drive godt alene?

– De må selvsagt drive fornuftig, men de vil få et løft med vårt opplegg, Det gjelder også Fredrikstad.

– Ap har jo vært ute og sagt at en ny regjering vil sørge for at fylkeskommunen får råd til å bygge Frederik II. Vil dere i regjering sørge for det?

– Senterpartiet i regjering skal oppløse Viken. Det betyr at vi får tilbake Østfold fylkeskommune. Da vil vi prioritere de videregående skolene i Østfold. I dag ser vi at de konkurrerer med videregående skoler i gamle Buskerud og Akershus, områder med større befolkningspress, og da taper Østfold, sier Myhrvold.

FAKTA: Meningsmålingen

Gjennomført av Sentio Research Norge for Fredriksstad Blad og de andre Amedia-avisene i Østfold

998 personer over 18 år i Østfold valgkrets er intervjuet på telefon i perioden mellom 7.juni og 9. juni

Feilmarginene er beregnet å ligge mellom 1,9 og 3,1 prosentpoeng

– Krisemåling for Høyre

Mens Sp kan smile, blir det neppe noen fest i Høyre etter denne målingen. Partiet går ned 5,4 prosentpoeng fra stortingsvalget i 2017 – fra 23,8 til 18,4 prosent – men beholder to mandater.

Det er Høyres nedgang som mest overrasker analyseinstituttet som har utført målingen.

– De burde jo hatt en koronaeffekt, tenker jeg. Det kan jo tenkes at det er lokale ting i Østfold, men Høyre bakker imot også på nasjonale målinger og gjør det egentlig veldig mye dårligere enn rundt årsskiftet, sier Arve Østgaard, konsulent i Sentio Research.

Da Sentio gjennomførte en meningsmåling i fjor sommer i Østfold, fikk Høyre knallsterke 25,7 prosents oppslutning. Fallet ned til denne målingen, er på hele 7,4 prosentpoeng.

– I juni 2020 hadde Høyre en koronaeffekt – styringseffekten viste seg på målingene i fjor. Nå er de tilbake på 18,4 prosent. Det er egentlig en krisemåling i Østfold, sier Østgaard.

Sp er blitt opposisjonspartiet

– Er det fordi vi er trøtte på koronareglene nå?

– Jeg tror nok at regjeringen har litt styringsslitasje på korona akkurat nå. Det har vært mye rot med regjeringsmedlemmene og koronaen, sier Østgaard.

Han karakteriserer tallene for Senterpartiet som en brakmåling, og opplyser at instituttet aldri har opplevd at Sp er nest største parti i målingene.

– Er det ikke litt spesielt at Sp gjør det så bra i et område hvor så mange av oss bor i by?

– Jo, det er spesielt. Men de har blitt det nye opposisjonspartiet – den nye vinen. Faktum er at Sp gjør det bra over hele fjøla. Trygve Slagsvold Vedum har kanalisert all opposisjon til regjeringen. Jeg kan nevne i fleng: Kommunereformen, regionreformen og politireformen, sier Østgaard.

Flertallet vil ha tilbake Østfold

Han synes også målingen Sentio har gjort for fremtiden til fylket, er symptomatisk for suksessen til Sp. 58 prosent vil ha tilbake det gamle fylket – og oppløsning etter tvangssammenslåinger er en av Sps hjertesaker.

– Oversikten viser at vi aldri har målt så stort savn etter det gamle fylket som denne gangen i Østfold. Vi har målt dette i mange valgkretser, men det er ingen steder det er så stort rop om å få tilbake det gamle fylket enn i Østfold, sier Østgaard.

Målingen viser et klart rødgrønt flertall i Østfold. Ap mister oppslutning, men beholder sine tre representanter. Det betyr at ikke bare Jon-Ivar Nygård og Elise Bjørnebekk-Waagen inne på Stortinget, men også Stein Erik Lauvås – dersom denne målingen skulle gjenspeilet valget til høsten.

Frp kan miste en plass

Sentios måling viser ellers at Frp mister ett mandat hvis dette skulle bli valgresultatet. Da blir det ikke stortingsplass på Bjørnar Laabak.

Både Rødt, MDG og SV går frem på målingen – sistnevnte parti mangler bare 3.491 stemmer på å berge stortingsplassen. Venstre, derimot, er helt nede på 2,3 prosent i Østfold-målingen.

– Venstre ligger nede med brukket rygg, sier Østgaard.