Meldingen om at Kan Cao er i ferd med å selge seg ut av Cicignon Park stiller kommunen overfor et dobbelt problem: Hva kommer nå til å skje på Cicignon? Men kanskje først og fremst: Hva skal vi gjøre med en kommune som er så gjenstridig og vanskelig at det kanskje mest ønskede byutviklingsprosjektet vi har står i fare for å gå i vasken?

Eiendomsutvikleren bak det banebrytende utbyggingsprosjektet på Cicignon gir opp. Etter mange års tautrekking, diskusjon og uenighet med Fredrikstad kommune varsles det at han er i ferd med å kaste kortene og selge prosjektet sitt. Nå gjenstår det å se hva som skjer med Cicignon Park. Det er jo ikke uvanlig at store, langvarige utviklingsprosjekter kan oppleve eierskifter underveis. Vi kan håpe at det kommer inn nye eiere som er innstilt på å videreføre hovedtrekkene i det prosjektet som er under arbeid. I mellomtiden skapes det en usikkerhet som er høyst uønsket.

Men det mest dramatiske i denne saken er det lys som nå kastes over byggesaksbehandlingen i Fredrikstad kommune. Med ordføreren i spissen igangsatte flertallspartiene allerede i forrige bystyreperiode en prosess for å øke tempo og gjennomføringskraft på Rådhuset i store byutviklingsprosjekter. Lite ser ut til å ha skjedd; det er åpenbart at problemene bare fortsetter.

Vi må spørre oss selv: Hvordan er vi havnet i en situasjon hvor den som har drevet frem det mest bejublede byutviklingsprosjektet i Fredrikstad noensinne nå kaster kortene? For den politiske ledelsen i Fredrikstad må dette føre til selvransakelse. Hva vil ordfører Nygård gjøre?

Les også

Kan Cao – outsideren som ga opp å vente på Fredrikstad