Gå til sidens hovedinnhold

Kampen mot mobbing og frafall tar aldri slutt

«Det vil være et ekstra fokus på skolene som hadde de høyeste mobbetallene i tilstandsrapporten 2021.»

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I et innlegg mener Høyres Tore Opdal Hansen at fylkesrådet må ta kraftigere tak i mobbing og frafall i videregående skole. Så lenge noen blir mobbet kan vi egentlig aldri gjøre nok. Likevel kan Opdal Hansen være helt trygg på at vi i fylkesrådet gjør alt vi kan i kampen mot mobbing og frafall i skolene våre.

Det er 3,1 prosent av elevene i Viken som opplever mobbing. Dette er 0,1 prosentpoeng høyere enn det nasjonale snittet, og noe vi selvsagt ikke er fornøyd med. Men det er verdt å minne om at både antallet som mobbes og antallet som faller fra, de siste årene har gått solid tilbake – både i sammenslåtte Viken fylkeskommune og nasjonalt.

Samtidig betyr disse tallene ingenting for de elevene som blir mobbet. Derfor jobber vi kontinuerlig for at alle elever skal ha et trygt, godt og mobbefritt læringsmiljø.

Når det gjelder antall elever som fullfører, må vi også bare jobbe på videre, men vi er på rett vei. I skoleåret 2019-2020 fullførte og besto 87,7 prosent av elevene, nasjonalt var tallet 87,0 prosent.

Både mobbing og frafall må sees på i en større sammenheng. At noen elever har vonde opplevelser på skolen, er noe vi tar på største alvor og som det jobbes med både på skolene og på systemnivå. Mobbing og frafall kan sees på som symptomer på om vi driver en god, inkluderende og helsefremmende skole. Vi må ha en helhetlig tilnærming, i tillegg til konkrete målrettede tiltak tilpasset den enkelte elev.

Et felles rammeverk for læring og ledelse i Viken-skolen danner en felles basis for alt arbeidet med en god og ivaretakende skole. Blant annet er strategi for helsefremmende skoler og arbeidet for et tettere samarbeid med grunnskolen viktige tiltak. Skolene tar sitt ansvar for oppfølging av elevene, og fylkesrådet følger opp gjennom både støtte og krav.

Det vil være et ekstra fokus på skolene som hadde de høyeste mobbetallene i tilstandsrapporten 2021. Vi vil da se på om det er satt inn tiltak, og om mobbetallene er gått ned som følge av dette.

Kommentarer til denne saken