Ifølge de to ildsjelene er det nemlig ikke hvilken som helst skole.

– Det er faktisk den eneste videregående skolen i landet som utdanner agronomer i økologisk jordbruk. Nå står den i fare for å bli lagt ned, sier Anine Trømborg.
 

Både hun og Maria Engebretsen er tidligere elever ved skolen.

Konsert og stand

Utenfor Greenhouse i gågata vil folk som kjemper for skolens eksistens sitte på stand førstkommende lørdag.
 

– I tillegg har vi fått noen Østfold-musikere til å holde konsert mellom klokken 13.00 og 15.00, forteller Anine.
 

– De som spiller først er duoen Jerry Geraldi og Steffen Hissingby, som spiller blues/rock på gitar og munnspill.
 

– Før neste, som er folkemusiker Sunniva Berg, slipper til, blir et loddsalg med masse flotte gevinster. Mange i den økologiske gaten, fortsetter hun.
 

Skolen vi snakker om heter Sogn Jord- og Hagebruksskule, og over hele landets har tidligere elever og andre ildsjeler nå satt seg i sving for å redde skolen fra å legges ned.
 

Bakgrunnen er nemlig at skoleeier, Sogn og Fjordane fylkeskommune, allerede i 2011 vedtok at driften må legges ned dersom man ikke lykkes med å fullfinansiere en helt nødvendig utbygging på bygningene fra slutten av 1940-årene.
 

– Økologiske produkter blir stadig mer etterspurt, og politisk er det faktisk satt et mål om 15 prosent økologisk produksjon og forbruk innen 2010.

– Da er det jo helt sprøtt at den eneste videregående skolen i landet som gir en økologisk agronomutdannelse kan legges ned, mener Maria.

Spleiselag

Staten bidrar årlig med ni millioner kroner i driftstilskudd til skolen. Betingelsen er at skoleeier, fylkeskommunen, holder bygninger og utstyr.
 

Problemet er at fylkeskommunen ikke finner rom for å gå inn med mer enn 60 prosent av investeringskostnadene for nybygg. Første trinn er her beregnet å koste 42,5 millioner, mens prisen for det hele er 84 millioner.
 

– Det organiseres derfor nå en innsamlingsaksjon over hele landet. Håpet er at det kommer inn så mye at Aurland kommune, staten og i tillegg fylkeskommunen ikke kan si nei til å ta ansvar, avslutter Anine Trømborg.