Sykepleierne på Kalnes uenige i ny turnus-mal

Artikkelen er over 3 år gammel

I to år har de tillitsvalgte i Norsk Sykepleierforbund (NSF) diskutert med ledelsen ved Kalnes-sykehuset om hvordan turnusordningen for de 1.529 medlemmene skal etableres.