De fire deltidsansatte sykepleierne fikk medhold i Tvisteløsningsnemnda om at de hadde fortrinnsrett til utvidet stilling da Sykehuset Østfold trengte mer folk. 

Sykehuset og sykepleierne var uenige om hvordan dette skulle forstås, og sykehuset saksøkte sine ansatte.

Saken har vært oppe i tingretten og lagmannsretten, hvor sykehuset vant frem med sitt syn: 

Sykehuset utvidet stillingen til én sykepleier, Agnethe Karlsen. De andre hadde rett til å bli vurdert for å få utvidet jobb, men ikke krav på fast ansettelse i større stilling. 

I dommen fra lagmannsretten går det frem at det å ha fortrinnsrett ved ledige stillingshjemler ikke betyr det samme som at de har krav på å få utvidet stillingen. 

Nå har sykepleierne altså sendt anke.

– Gjør nemndas vedtak helt uforutsigbare

I en e-post til Fredriksstad Blad uttaler advokatene Ingrid Tordis Enoksen og Magnus Buflod, som har ført saken for sykepleierne: 

– Lagmannsretten har konkludert med at Tvisteløsningsnemndas vedtak ikke gir rett til utvidet stilling. Det bygger på en lovforståelse vi mener er feil og gjør nemndas vedtak helt uforutsigbare. Heller ikke lagmannsrettens forståelse av erstatningsbestemmelsen i loven er riktig forstått slik vi ser det. Dette er spørsmål det er riktig og viktig at landets øverste domstol avklarer.

Like viktig er saken for partene på den andre siden: 

Saken har vakt nasjonal interesse. Sykehuset Østfold hadde også støtte fra alle helseforetakene da de saksøkte sine ansatte for å få avklart spørsmålet. Direktør Hege Gjessing sa til Fredriksstad Blad at et søksmål i domstolene var eneste mulighet til å få prøvd vedtaket fra nemnda. 

Gir partshjelp

Sykepleierforbundet trer inn med såkalt partshjelp når saken nå ankes til Høyesterett. 

Til nå har sykepleierne fått hjelp av advokat fra forbundet, men nå øker støtten, ifølge forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen: 

– Norsk Sykepleierforbund har bestemt at vi som forbund også går inn i denne saken formelt og støtter de deltidsansatte sykepleierne ved sykehuset Østfold. Det er fordi saken reiser prinsipielle spørsmål som angår mange av medlemmene våre.

Hun legger til: 

– Det blir umulig å vite hva konsekvensen av et positivt vedtak fra Tvisteløsningsnemnda er, hvis lagmannsrettens lovforståelse blir stående. Derfor må Høyesterett avklare dette.

 Sykehuset skal komme med et tilsvar, før Høyesteretts ankeutvalg avgjør om saken slippes inn for landets øverste domstol.