Å jobbe med politikk oppleves som meningsfullt. Jeg føler meg privilegert. Og det handler ikke om pene klær, store kaker eller høy lønn. Det burde være unødvendig å skrive dette, men etter påstandene fra Bjørndal og Julsen om avlønninger og hvordan det binder oss til «masten» er det greit å orientere om et par fakta.

Før jeg gikk inn i Fredrikstad politikken hadde jeg hundre prosent jobb i fylkeskommunen med god lønn. Nå har jeg valgt å ha 80 prosent lønn og jobb hver dag, mange kvelder og helger. Sammenligner man lønnen fra tidligere, ser man at den er redusert ganske kraftig, mens arbeidsmengden er ufattelig mye større. Og helt riktig, jeg har valgt det helt selv. For jeg føler meg privilegert som kan få være med å utvikle Fredrikstad, både for innbyggerne og for fremtiden.

Gjennom denne jobben treffer man mange mennesker, både fordi jeg trenger å lære eller at noen ønsker informasjon eller diskutere ett eller annet. Det er lærerikt og givende. Og de beste resultatene kommer når man respekterer hverandre selv om man kan være uenig i sak.

Før vedtak av arealplanen i juni hadde jeg en e-postutveksling med Bjørndal. Først var den konstruktiv. Men da jeg meddelte MDGs syn på hvordan vi hadde valgt å stemme i arealplanen, var jeg straks en dilter og minnet visstnok om Camilla Eidsvold fra SV. Det siste burde jeg vel egentlig ta som et kompliment, men med den ordlyden var nok det ikke ment som akkurat det. Så inviterte jeg på kaffe, slik at vi kanskje kunne forstå hverandre bedre, men det ville han ikke.

Selv om Bjørndal og Julsen har en enorm kunnskap, erfaring, innsikt og helhetsforståelse, og faktisk 50 års erfaring fra offentlig forvaltning som de selv påpeker i sitt innlegg, så kan det hende at de ikke alltid forstår. Derfor vil jeg våge meg på en påstand om at de ikke helt har innsikt i hvordan lokalpolitikken og samarbeidet fungerer i dag.

For det første, opplever jeg at vi har et godt samarbeid i hele bystyret. Vi respekterer hverandre og diskuterer saker og mulige løsninger. Ukentlig snakker vi med representanter fra alle partiene og personlig har jeg et godt forhold til alle. For som regel er vi best når vi samarbeider. Når det gjelder saken om Fredrikstad Marineservice har Truls Velgaard og jeg diskutert saken flere ganger, senest denne uke. Vi respekterer hverandre, selv om vi har ulike syn på saken.

Når det gjelder styringspartiene har vi et godt og ærlig samarbeid. Vi har undertegnet en felles politisk plattform som vi styrer etter. Det skaper forutsigbarhet og tydelighet. Samtidig har vi saker som ikke er innbefattet av dette styringsdokumentet. Og et eksempel på en slik sak er hvilken farge arealene burde ha på Gressvik. I slike saker jobber vi både hver for oss og sammen. Vi søker kunnskap og finner ut om vi kan støtte noe felles eller om vi ønsker å gå hver vår vei. Her er det ingen som er «limt til masten» eller at vi har en Nygård som kommer med pekefinger. Jo, det er reale diskusjoner, men beslutninger tas på bakgrunn av hva det enkelte parti ønsker å stemme i de forskjellige sakene.

«Hvorfor er det så brennende viktig for Jon-Ivar Nygård å bli kvitt Fredrikstad Marineservice og de andre næringstomtene på Gressvik fra arealplanen til fordel for boligblokker?» er en tom påstand i Bjørndalen og Julsens innlegg. Jeg tror jeg har alle samarbeidspartiene med meg på at dette er en fullstendig feilaktig forståelse, som ingen av oss har erfart under prosessen med å skulle vedta en arealplan. Tvert om fikk vi inntrykk av en ordfører som virkelig prøvde å finne løsninger for Gressvik-bedriften, som han også tidligere har beskrevet i et innlegg.

Majoriteten av oss i MDG ønsker to ting som omhandler arealplanen, Gressvik og Fredrikstad Marineservice. For det første ville vi sikre en kontinuitet ved at arealplanen ble vedtatt før sommeren slik at andre byutviklingsprosjekter får trygge rammer til å fortsette slik som Trosvikstranda og Cicignon park. Samtidig vedtok vi at arealplanen skal rulleres i inneværende periode. Med rullering menes at planen kan justeres og endres. Og jeg tror alle i bystyret og vi i MDG ønsker å se akkurat på dette området på nytt. For å finne bedre løsninger for trehusbebyggelsen, næringen og utvikling av området.

Avslutningsvis vil jeg si at jeg opplever alle politikere i Fredrikstad som redelige og med høy grad av integritet. Min erfaring er at Fredrikstad bystyre består av hardtarbeidende mennesker som ønsker det beste ut ifra sitt verdigrunnlag og ståsted, uten verken lokale Donald-er eller pudler.