Julie (32) flyttet hjem til direktørjobb i Fredrikstad

– Jeg er nok uredd, sier Julie Hoff etter å ha blitt ansatt som økonomidirektør i en helt ny bransje.