Et kvinnesterkt bystyre i 1901

Kvinneblikk: Elisabeth Lønnå etterlyser fortsatt økt bevissthet om kvinners betydning i Fredrikstad.

Kvinneblikk: Elisabeth Lønnå etterlyser fortsatt økt bevissthet om kvinners betydning i Fredrikstad. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Ingen byer kunne slå Fredrikstad når det gjaldt andelen kvinner i bystyret i 1901.

DEL

Ved siden av Bjørn Bringas oldemor, hotelleier Josefine Johansen, ble også tre andre kvinner valgt inn i bystyret i 1901, det første valget hvor kvinner fikk stemme. Den gang var det bare kvinner med en viss inntekt som fikk gå til stemmeurnene. Først tolv år senere ble det innført almenn stemmerett.

Moderne by

Valget i 1901 førte til en kvinnerepresentasjon på én prosent på landsbasis, mens i Fredrikstad lå den på hele åtte prosent. Trenden holdt seg under flere valg, helt til 1928 hadde Fredrikstad dobbelt så høy andel kvinner i bystyret sammenlignet med gjennomsnittet for byene. Det kommer frem i en artikkel i Mindre Alv skrevet av historiker Elisabeth Lønnå.

På den tiden var Fredrikstad blitt en moderne og utadvendt by. I tillegg ble det i 1903 stiftet to kvinnesaksforeninger, en for radikale venstrefolk og en av det mer konservative slaget. Thora Hansen ledet den første og ble senere Norges første kvinnelige formannskapsmedlem. De to foreningene i Fredrikstad hadde tilsammen flere medlemmer enn moderforeningen Norsk Kvindesaksforening i Kristiania, skriver Lønnå.

Anker møllers «tran»

Katti Anker Møller er den mest kjente kvinnen i Fredrikstads historie. Hennes engasjement var viktig for vedtaket av de castbergske barnelovene, som blant annet ga alle barn rett til navn og arv etter sin far, også de som var født utenfor ekteskap.

Før lovene ble vedtatt sto middelklassekvinnene mot arbeiderklassekvinnene i synet på hvorvidt dette var riktig. Den livlige diskusjonen kan ha styrket kvinners politiske engasjement, mener Lønnå.

Frp-milepæl

Etter «pangstarten» i 1901 har andelen kvinner i bystyret gått i bølger, og det skulle gå hele 106 år før Fredrikstad fikk sin første kvinnelige ordfører, Eva Kristin Andersen (Frp).

106 ÅR MED DRESS: Først i 2007 fikk Fredrikstad sin første kvinnelige ordfører, Eva Kristin Andersen (Frp).

106 ÅR MED DRESS: Først i 2007 fikk Fredrikstad sin første kvinnelige ordfører, Eva Kristin Andersen (Frp). Foto:

Historiker Lønnå på St. Hansfjellet har gjennom flere tiår jobbet for å løfte frem lokale kvinner gjennom historien. Blant annet var hun med i arbeidet for å få reist byens første statue av en kvinne, Katti Anker Møller-statuen ved biblioteket.

– Vi trenger fortsatt å øke bevisstheten om kvinners betydning i Fredrikstads utvikling. Jeg har lest flere nyere artikler om Valhallas historie uten at kvinnen bak, Marie Hansen, blir nevnt. Det er for meg helt utrolig! sier en oppgitt Elisabeth Lønnå.

Artikkeltags