- Det var den dansk-norske adelsslekten Bildt som eide herregården i middelalderen. Min oldefar, Edvard Larsen - som var gårdsbestyrer her - kjøpte den i 1891. Da var den nærmest på konkursens rand, forteller Svend Fosdahl, som i 1984 overtok den etter sin far Edvard Andreas, som igjen fulgte etter sin far Ole Theodor.

I år er det Svends sønn, Edvard Andreas, som har sitt første hele driftsår på gården. - Men jeg gir gjerne en hjelpende hånd, sier faren. 

En stor gård

Nes Herregård består av ca. 1050 mål dyrket mark, som brukes til såkornproduksjon på kontrakt for Strand Unikorn.

 

- Vi var en av de største melkeprodusentene i distriktet, men gav oss i januar 2007. I tillegg gir vi en håndsrekning til en del andre bønder i området og har utleie av beite til foringsdyr og hester. På gården har vi en flink mann, som har jobbet her i 36 år, tilføyer 70-åringen.

Før jubilanten overtok gården, skaffet han seg allsidig utdannelse og erfaring. Etter gymnaset var han først ett år i Amerika hvor han jobbet med forskjellige ting. I 1969 tok han befalsutdannelse. Deretter gikk han to vintrer på Kalnes landbruksskole og jobbet på Mengshol gård i Hedmark en sesong, før han kom til Sem i Vestfold, som gårdsbestyrer for skipsreder Carsten Bruun. Her arbeidet jubilanten i tre år, inntil han startet på Vinterlandbruksskolen. Her gikk han på samvirkelinjen, med innlagt handelsskole.

Fredet av Riksantikvaren

I 1976 kom Svend tilbake til Nes og drev først sammen med sin far. Den staselige hovedbygningen er fra ca. 1650.

- Hovedhuset med fløyen omfatter 1100-1200 kvadratmeter, så det er et behov for kontinuerlig vedlikeholdsarbeid. Samtidig er det visse begrensninger på hva vi kan gjøre da huset er fredet av Riksantikvaren. Det skjedde allerede i 1924, opplyser Fosdahl, som legger til at det ble bygd ny driftsbygning på 830 kvadratmeter i 2016.

 

Helt fra sju-årsalderen til 35 årsalderen var han med i Torsnes IL. Senere var han med i styret.

Jakt er fortsatt en stor hobby. - Det er hovedsakelig elg og rådyr i distriktet og hjort på Hitra.

Flere verv

På 80-tallet satt han en periode i kommunestyret i Borge, for Høyre. Han var også med i ungdoms- og idrettsutvalget. - Men nå er jeg ikke medlem av noe politisk parti.

Jubilanten har også tatt sin tørn i Torsnes Bondelag, hvor han har vært formann. I ni år har han vært medlem av styret i Søndre Østfold Kornsilo BA, derav fem år som formann. I Råde Mølle og Kornsilo har han vært styremedlem to år og i Felleskjøpets Såkorndyrkelag formann lokalt og styremedlem sentralt. I Strand Unikorn såkorndyrkerlag var han formann i perioden 2011-17.

I Borge Rotary er 70-åringen medlem. Mye tid går med foran tv-apparatet til å se fotball og langrenn.

Familie

Svend er gift med Jorunn, som hadde sønnene Per Vidar og Espen. Jorunn og Svend har to barn sammen: Edvard Andreas og Anne Marthe. Det sjette barnebarnet er på vei.

 

Ekteparet har vært uten båt i 13 år, men nå har de anskaffet seg en 37 fots cabincruiser.

– Vi har begge lidenskap for båt. Det er i stedet for hytte, kommenterer han.

Spørsmålet om en egenbeskrivelse overlater han til kona. – Svend er alltid i godt humør, er snill og er lett å ha med å gjøre, svarer hun.

På dagen samler jubilanten de aller nærmeste. Senere blir det flere mindre selskap.