Gå til sidens hovedinnhold

– Vi må skape flere arbeidsplasser

Artikkelen er over 6 år gammel

Fredrikstad-samfunnets viktigste utfordring er at vi ikke har en tilstrekkelig økning i antall arbeidsplasser, skriver ordfører Jon-Ivar Nygård i denne kronikken. Trykk på bildet for å se illustrasjonen bli laget!

Kronikk

Befolkningsveksten er sterkere enn veksten i antall arbeidsplasser og ledigheten er derfor høy. Flere arbeidsplasser som gir mer verdiskaping er den sikreste veien til et mer bærekraftig lokalsamfunn. Det vil gi mer skatteinntekter til kommunen og derfor bedre tjenester. Flere i arbeid vil også gi oss lavere utgifter til sosiale tjenester.

LES OGSÅ: Ingen vet hva flyttingen herfra vil bety

Det er erkjennelsen av disse utfordringene som har fått Arbeiderpartiet, SV, Sp, Pp og Bym til å utforme en ny og mer offensiv næringspolitikk.

For tre år siden overtok vi en kommune hvor verktøykassen var tom. Siden valget i 2011 har vi satt av årlige midler over driftsbudsjettet til å finansiere flere viktige tiltak. Ett eksempel er prosjektet «Fredrikstad på kartet» – hvor man jobbet konkret med å trekke ny virksomhet til byen.

Vi har styrket næringsavdelingen med flere årsverk. Som siste skudd på stammen har vi fått en egen næringsvert som har som primæroppgave å gjøre kommunen til et bedre vertskap for det næringslivet vi har, men også jobbe med å få flere bedrifter til å etablere seg her.

Siden 2012 har vi opparbeidet et nytt fritt næringsfond på over 16 millioner kroner. I sum er det skaffet til veie godt over 20 millioner kroner over få år til å sette fart og kraft i verdiskapingen i Fredrikstad. Ressurser som ikke fantes da vi tok over.

Et tredje og svært viktig grep er at vi nå har fått vedtatt en ny og offensiv næringsplan. Planen har oppnådd bred og dyp forankring i næringslivet takket være at næringslivet har valgt å bruke sin tid på å lage en god plan sammen med oss.

Planens hovedmål er å bidra til å skape flere arbeidsplasser enn befolkningsveksten. Det er et offensivt mål.

Planen har mange tiltak som handler om å gjøre kommunen vår mer attraktiv for nyetablering og for å utvikle det næringslivet vi har. Næringslivet har spilt inn to hovedtiltak, sentrumsleder for å utvikle sentrum som handelsområde og et omfattende omdømmeprosjekt som skal være med på å markedsføre Fredrikstad som et attraktivt sted å drive næring.

Nå har formannskapet vedtatt at pengene fra næringsfondet settes i arbeid.

LES OGSÅ: Vil bruke sju millioner kroner

Sammen med næringslivet skal vi nå målet om flere arbeidsplasser i Fredrikstad.

Næringsfondet har også blitt benyttet til å understøtte konkrete prosjekter som marineparken Nautilus og Fredrikstad Seafoods. Om bare ett av dem lykkes, vil det bety en positiv utvikling for byen vår.

Det er mange måter å måle vår utvikling på. For tredje år på rad har vi en positiv utvikling på NHOs næringsbarometer. Siden vi tok over styringen av kommunen i 2011 har Fredrikstad beveget seg fra 135. plass i 2011 til 57. plass i 2014. Under Høyre og Frps politiske ledelse beveget Fredrikstad seg fra 104. plass til 249. plass i 2010.

LES OGSÅ: Sterke tall i nærings-NM

Det vil nok være en forenkling å påstå at denne utviklingen bare skyldes lokale politiske grep, men som lokalpolitikere har vi jo en viss tro på at lokalpolitikk virker.

Ledigheten i Fredrikstad har også vist en svak positiv utvikling i løpet av 2014, men ledighetstallene er fortsatt altfor høye.

Det er heller ingen grunn til å lene seg tilbake på bakgrunn av den positive utviklingen på NHOs næringsbarometer.

Nå øker vi innsatsen ytterligere gjennom å sette i verk sentrumsleder og et offensivt omdømmeprosjekt sammen med næringslivet. Arbeid og verdiskaping blir en viktig valgkampsak for oss.

Jon-Ivar Nygård

Kommentarer til denne saken