Johanne (9) fant spennende helleristninger i Onsøy

På en åkerholme på et jorde mellom Kjølberg og Ørmen avdekket 9-åringen Johanne Klavestad Aaby et rikt, nytt helleristningsfelt med særdeles mange skålgroper og figurer.