(Tønsbergs Blad)

TØNSBERG: Fundament og deler av reisverket er på plass, men siden november i fjor har det stått bom stille på byggeplassen på Farmandstorvet. Det ble full stopp i arbeidene da det ble kjent at Tønsberg Taxi hadde startet byggingen uten å ha finansieringen i orden.

Siden Tønsberg Taxi ikke eier tomten, men kun leier plassen av Tønsberg kommune for en symbolsk sum, har de ikke nødvendig sikkerheten for å få lån i banken.

Av de 4,3 millionene drosjebua skulle koste, skulle 2,2 millioner lånefinansieres.

LES OGSÅ: Bråstopp for den nye drosjebua

Selskap i rask vekst

Per Morten Danielsen er daglig leder i Tønsberg Taxi og Viken Aurora, som er morselskap i et konsern med uttalte ambisjoner om å ta hele 20 prosent av drosjemarkedet i Norge.

Viken Taxi-gruppen har de siste par årene gjort oppkjøp av flere drosjesentraler i landet. Blant annet ble Øvre Romerike Taxi kjøpt for 25 millioner kroner i 2013.

– Vi omsatte vel for rundt 70 millioner for et par år siden. Nå snakker vi om en samlet omsetning på 330 millioner. Veksten har gått fortere enn vi hadde trodd, men det stopper ikke her, sa Danielsen i februar.

LES OGSÅ: Kjøper opp sentraler i hele landet

– Fikk ikke klarsignal

De store driftsmidlene i omløp er imidlertid til liten hjelp når konsernet nå leter etter en løsning på den kinkige finansieringsskvisen i hjembyen Tønsberg. Uten lånetilsagn trengs det frisk egenkapital eller garantier.

– Jeg har jobbet med fire-fem løsninger som på ulike tidspunkt har sett ut til å gå i orden, men som ikke har gjort det likevel, sier Viken Auroras konsernadvokat Dag Sverre Aamodt.

– Hvorfor startet dere byggingen av drosjebua uten å ha finansiering på plass?

– Det skyldtes en intern misforståelse. Arbeidene ble satt i gang av uten at det var gitt klarsignal fra ledelsens side, hevder Aamodt, uten å ville utdype det nærmere.

LES OGSÅ: Slik blir den nye drosjebua

Gikk til sjåførene

Konsernadvokaten bekrefter at ledelsen har forsøkt å få eierne av selskapet – de over 50 ulike drosjeeierne – til å bidra med penger.

– Vi har forfulgt det som en av løsningene. Det har åpenbart ikke vært vellykket, sier Aamodt.

Etter det Tønsbergs Blad kjenner til skal selskapet også ha vært i kontakt med en privat, ekstern aktør som skal ha vært villig til å garantere for et eventuelt lån, uten at dette har vært nok til å løse floken. Aamodt vil ikke bekrefte dette.

– Det ønsker jeg ikke å gå inn på, sier Aamodt.

Tønsbergs Blad har i over en uke forsøkt å komme i kontakt med Tønsberg Taxi og Viken Auroras daglige leder, Per Morten Danielsen, uten å lykkes. Selskapenes styreleder Tore-Jan Aas henviser alle spørsmål videre til Danielsen.

LES OGSÅ: Drosjebua råtner på rot

– Strukket oss langt

Hovedentreprenør Sverres Snekkerservice vet ikke når de kan ta opp igjen arbeidet og ferdigstille drosjebua.

– Vi fikk en e-post for kort tid siden om at selskapet skulle ha fått egenkapitalen på plass, men siden har vi ikke hørt noe mer, sier daglig leder Kristian Bekkevold.

Tønsberg kommune, som eier tomten hvor drosjebua bygges, har ikke lagt noe press på Tønsberg Taxi for å bli ferdig.

– Vi er opptatt av at det blir bygget ferdig i henhold til søknaden, men vi ønsker også å ha en god og konstruktiv dialog med utbygger, sier kommunaldirektør Jan Eide.

Han mener kommunen har strukket seg langt ved å la Tønsberg Taxi leie et attraktivt areal for det han beskriver som en symbolsk sum.