Fremtiden er nå, vi blir flere eldre og færre yngre. Kommunen har plan for demens ute på høring. Snart kommer plan for heldøgns omsorg. Kommunen er proaktive.

Samtidig tror vi i SV at mye av eldreomsorgen finnes i holdninger, ikke bare i planer. Planer er viktig, menneskene som jobber ut fra planene er enda viktigere. Vi tror på en tillitsreform som gir de ansatte tillit til å styre sin egen hverdag. Slik kan man få individuellplaner for de pleietrengende i kommunale institusjoner. Slik kan man legge til rette sånn at hver bruker har en individtilpasset behandlingsplan. Vi gir ikke lik medisin til alle, hvorfor skal vi da gi alle det samme innholdet i hverdagen? Det finnes mye medisin i hverdagsmestringen.

I følge WHO kan de fleste eldre klare seg selv dersom de vedlikeholder kroppslige funksjoner og har meningsfylte sosiale relasjoner. Alle bør derfor ha tilgang til sosiale, fysiske og kulturelle aktiviteter, enten man er hjemmeboende eller bor på institusjon.

Da jeg nylig deltok på et åpent møte om demensplanen kom det meg for øre at en pårørende til en sykehjemsbeboer var blitt fortalt at de eldre ikke skal skjemmes bort. Men jo, det er jo nettopp dét de skal, mener vi i SV. Vi snakker om de eldre som bor på institusjoner og som er ved livets endestasjon. Som har levd et helt liv som deltakere i samfunnet, som noens ektemann, kone, far, sønn, datter, venn eller kollega. Som nå er blitt for syke til å ta vare på seg selv. Så klart skal de skjemmes bort. Ideelt sett med et glass rødvin i den ene hånda, en sigar i den andre og en marsipankake som hodepute.

Det skal selvsagt legges opp til at alle opplever hverdagsmestring, at de lykkes med ting på egenhånd, men de skal få all den hjelpen de har behov for. Livet er like verdifullt når man er gammel og på en institusjon.

Jeg husker klart som dagen da jeg selv jobbet på Onsøyheimen. Min stilling eksisterte fordi de trengte litt ekstra hjelp til en «vanskelig» beboer. Store deler av arbeidsdagen min besto i å sitte ute og snakke med denne mannen. Det var formidabelt. Samtaler med spennende innhold, historier fra et levd liv og et menneske som smilte ofte og røkte som en svamp. Han var ikke vanskelig i det hele tatt, han trengte bare en-til-en-dialog. En som så ham.

Derfor trenger vi tillitsreformen. Med tillitsreformen vil vi kunne imøtekomme hver enkelt brukers behov og tilpasse pleien på en individuell måte, uten at de ansatte bør ihjelstyres av rapportering og målstyring. Jobber man med mennesker, må man få rom, tid og ressurser til å se det hele mennesket. SV kommer til å kjempe med nebb og klør for at Fredrikstad kommune innfører tillitsreformen i neste valgperiode.