Her er de ulike traseene for det nye dobbeltsporet gjennom byen

Såframt tidsplanen holder vil Bane NOR i juni komme med sin innstilling om hvilken trasé de anbefaler for det nye dobbeltsporet gjennom Sarpsborg.