Det synes nå klart at «vyene» om et moderne jernbanenett fra Oslo via Göteborg og videre mot Europa er lagt på is. I stedet legger man opp til at dersom det skal bli en videre oppgradering av Østfoldbanen, så skal dette skje langs den nåværende 140 år gamle trasé. Forklaringen er at kostnadene med et moderne jernbanenett vil bli for høye.

Leser man de utredninger som foreligger, så er det flere forhold som er underlige. Her er et par av dem:

Ny bru over Glomma

Et av forholdene er krysningen av Glomma i Rolvsøy-området. Ifølge utredningene så må en ny bru over Glomma ha en seilingshøyde på 35 meter. Dette vil medføre store ekstra kostnader og vil også føre til at en ny felles stasjon for Fredrikstad og Sarpsborg bokstavelig talt vil måtte bli hengende i løse lufta. «Noen» må åpenbart ha bestemt at seilingshøyden skal være 35 meter. Hva er det man tror?, at det skal seiles fullriggere opp til Pæddekummen?

Erfarne sjøfolk forteller at moderne skipstyper i dag med nedsenkbare master og bru neppe trenger større seilingshøyde enn ca. 15 meter for de relativt små skipstyper som skal opp til Sarpsborg. Her er det åpenbart store utgifter som kan spares, slik som samferdselsministeren har etterlyst.

Til Europa via Lille Edet?

Jo nærmere man kommer Halden, jo mer ulne blir utredningene. Det er tegnet en tynn strek ned mot Svinesund, men det som fremgår noe mer presist, er en mulig fortsettelse langs den gamle traseen fra Halden og opp mot Kornsjø og inn i Dalsland.

Hvor mye lengre tid vil både gods- og persontog bruke opp bakkene mot Kornsjø og videre på en sightseeing i Dalsland?, og hvem tror at svenskene vil bruke mye penger på en slik vanskelig omvei når man har en rett trasé over Svinesund til Göteborg? Hvordan kan slike «vyer» ha oppstått? Det finner man en enkel forklaring på ved å lese boka «Svinesund. Brua, grensefolket og historien». Den ble utgitt i 1996 forbindelse med 50-årsjubileet for Svinesundsbrua.

I boka fremgår det at politikerne i Halden, av alle avskygninger, siden Østfoldbanen ble åpnet for snart 140 år siden har kjempet en utholdende og suksessrik kamp for å torpedere en rett linje over Svinesund. Svenskene derimot, var den gang mer forutseende. De bygget en ny stasjon for Strømstad i Skee som skulle knyttes til et spor mot Svinesund og Østfoldbanen. Stasjonen står der den dag i dag. Den har lemmer foran vinduene, og toget til Europa går fremdeles via Halden og Dalsland, slik Haldens politikere ønsket.

Ikke forbausende at det går sent i de små len under Akershus når verken Tuppen, Lillemor eller «kong Svein av Halden» kan samarbeide!

NB! «Kong Svein av Halden» er Svein Olaussen, tidligere formann i Halden Arbeiderparti. Velorienterte kilder i Halden hevder at han alene styrte Halden kommune i mer enn 30 år.