Det er 8. mars og gatene rundt om i landet vil bli fylt opp med massevis av mennesker. 8. mars er en dag mange forbinder med høyrøstede kvinner som roper og marsjerer. Sinte, røde feminister. Huffamei. Det er jo til å bli oppgitt av!

Ordet feminisme betyr forskjellige ting for forskjellige mennesker. Jeg kan helt ærlig si at jeg er en stolt feminist. Og ja, jeg skrev det. Nå gjorde jeg dagen til nettrollene mye mer givende.

Jeg ønsker å formidle min oppfatning av feminisme og 8. mars. For jeg er ingen mannehater. Jeg ønsker ikke å reversere likestillingstiltak mellom kvinner og menn, for å styrke kun kvinners stilling i samfunnet. Jeg ønsker ikke at menn skal miste jobben sin, for at kvinner skal ta den fra dem.

For meg betyr ordet feminisme likestilling. Rett og slett. Jeg er feminist fordi kvinner fortsatt blir sett på som svake, skjøre mennesker – et objekt. Jeg er feminist fordi hver fjerde kvinne har blitt utsatt for en eller annen form for vold eller trusler om vold i Norge. Én av ti kvinner har etter fylte 15 år opplevd voldtekt, og 20 prosent voldtektsforsøk. Jeg er feminist fordi jenter i politikken blir møtt med hersketeknikker fra gamle menn. Jeg er feminist fordi jeg tror på og ønsker å kjempe for et Norge der hvilket kjønn du har ikke skal avgjøre hvilke muligheter du har i livet ditt.

Så, hvorfor jeg kalle meg feminist når jeg kun ønsker mer likestilling? Feminisme er jo tross alt et veldig kvinneorientert ord. Femininisme – feminin. Jo, fordi kvinner alltid har måttet kjempe ekstra hardt for helt simple rettigheter. Når stemmeretten i Norge ble allmenn for menn, måtte kvinnene fortsatt kjempe i flere år før de fikk samme rettighet. Kvinner var umyndige hele livet, skulle de inngå rettslige bindende avtaler måtte de ha en verge. De var først underlagt faren, så ektemannen. Med andre ord – mange, mange år uten noen rettigheter. Rettigheter kvinnene senere har fått etter årevis med kamp. Kamp for et anstendig liv med makt over sitt eget liv og mulighet til å ta selvstendige valg.

Det er selvfølgelig ingen tvil om at gutter og menn opplever urettferdighet og ulike hindre i livet. Vi vet for eksempel at gutter generelt sliter mer enn jenter på skolen og at menn også utsettes for seksuell trakassering og overgrep. Det skal ikke snakkes bort, det skal ikke skyves under noe teppe. Det er alvorlig og det er viktig at samfunnet løfter disse problemstillingene også.

Jeg kan ikke snakke på vegne av alle kvinnene i Norge. Men jeg tviler sterkt på at det finnes mange kvinner i dette landet som ikke ønsker at overgrep og trakassering mot menn skal bli tatt på høyeste alvor.

Skal vi kjempe for likestilling, må vi nemlig sørge for at alle mennesker uavhengig av kjønn blir tatt på alvor og har sine rettigheter i behold. Slik er det ikke nå. Nå opplever mange, som oftest kvinner, at de ikke har like mye å si som andre fordi de nettopp er kvinne.

Sånn kan vi ikke ha det – derfor skal jeg gå i tog på 8. mars.

Innlegg 8. mars 2019