Sanner skal besøke elever og lærere i kombinasjonsklasser. Han skal også legge frem regjeringens forslag til satsing på integrering og skole.

Besøket starter klokken 12.30 og vil vare en drøy time.

I løpet av den i den vil Sanner bli orientert om hvordan skolen arbeider med kombinasjonsklasser der ungdom med kort botid i Norge får grunnskoleopplæring samtidig med at de går på videregående skole.

 Håpet er at tilbudet vil gjøre det lettere for flyktninger å fullføre videregående skole.

Jan Tore Sanner har vært nestleder i Høyre siden 2004. Fra 2013–2018 var han kommunal- og moderniseringsminister i regjeringen Solberg.