Jan Ryde (70) er tildelt Kongens Fortjenstmedalje

Orgelbyggeren som har drevet på Gressvik i 35 år mottok nylig heder og ære for sitt lange virke. – Det er et viktig fagfelt, og det er ikke mange igjen som driver med dette. Det er også veldig hyggelig for meg personlig, sier Jan Ryde.