Gå til sidens hovedinnhold

Jackon og Unger må få utvikle seg

Artikkelen er over 2 år gammel

– Vi må unngå å bygge boliger nært inntil etablert industrivirksomhet. Det er som en bestilling på fremtidige konflikter, og vil kunne legge dramatiske begrensninger på bedrifters utviklingsmuligheter.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fredrikstads største problem er mangel på vekst i arbeidsplasser. Når bystyret nå skal vedta en ny arealplan, må det være et overordnet mål å legge til rette for industri og arbeidsplasser. To av byens hjørnestensbedrifter – Jackon og Unger – er i dag under press på grunn av planer om boligbygging. Det må endres.

Unger Fabrikker er en viktig del av Fredrikstads lange industrihistorie. Den har vært gjennom en imponerende utvikling og fornyelse de siste årene, og er en vekstkraftig bedrift. Som vertskommune må vi legge til rette for at bedriften skal ha de beste mulighetene til å fortsette sin utvikling.

I forbindelse med arealplanen er det foreslått at det gamle Europris-lagret på Kiærs bruk skal omdisponeres fra næring til boligformål. Det vil være en stor utfordring for Unger. Fabrikken driver sin virksomhet langs Glomma på Nabbetorp, like over elven fra det gamle Kiærs bruk. Dersom det startes boligbygging i stor skala tvers over elven fra Unger Fabrikker, vil det nokså umiddelbart kunne sette industrivirksomheten under press. Unger er avhengig av transport både med skip og lastebil. Støy fra dette og fra industrivirksomheten for øvrig vil fort kunne bli et konflikttema.

En lignende situasjon er under oppseiling ved Ålekilen i Onsøy. Der anla gamle Onsøy kommune på 1980-tallet sitt industriområde. I dag er Jackon den store aktøren i dette området. Jackon er et internasjonalt konsern, med virksomhet mange steder i verden. Men bedriften kommer fra Fredrikstad, og den har fortsatt sitt hovedkontor her. Sammen med hovedkontoret har de også en betydelig produksjonsvirksomhet.

Nå er det etablert et nytt fergeleie ved Ålekilen. På et industriområde der, ønsker en lokal utbygger å sette opp boliger. Isolert sett har det mye for seg. Men igjen støter vi på konflikten mellom industriens utviklingsmuligheter og ønsket om boligbygging. Det eventuelle boligfeltet i Ålekilen vil bli liggende omsluttet av Jackons industrivirksomhet.

Også Odin Maskin er bekymret. De ligger rett syd av det mulige boligfeltet, og frykter at deres utviklingsmuligheter som mekanisk bedrift vil kunne bli sterkt begrenset. Fredrikstad har knapphet på næringsarealer. Da må vi være restriktive med å omgjøre industriområder til boligtomter; ikke minst gjelder dette langs vannet.

Dessuten må vi unngå å bygge boliger nært inntil etablert industrivirksomhet. Det er som en bestilling på fremtidige konflikter, og vil kunne legge dramatiske begrensninger på bedrifters utviklingsmuligheter. Høyre, KrF og Venstre vil derfor motsette seg boligbygging både på Kiærs Bruk og i det foreslåtte området i Ålekilen.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.