Gå til sidens hovedinnhold

Ja til stemmerett for 16-åringer: De unge skriver innlegg mot netthets, de eldre harselerer

«Er det slik at man med hånda på hjertet kan si at alle voksne mennesker leser seg godt nok opp på hva de ulike partiene mener?»

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I formannskapets møte torsdag 26. november behandlet vi en høring om ny valglov. Det var mange spennende og nytenkende forslag i høringen, noen vi i Arbeiderpartiet er enige i og andre ikke.

Et av forslagene handlet om å innføre stemmerett for 16-åringer ved kommune- og fylkestingsvalg, dette er noe et flertall i utvalget som jobber med ny valglov, er for. Det er Fredrikstad Arbeiderparti også, i likhet med de andre flertallspartiene.

Det er mange ulike meninger rundt stemmerett for 16-åringer. Det er forståelig. Men vi er to stolte, folkevalgte ungdomsrepresentanter som håper på at dette kan bli en realitet. Hvorfor? Det skal vi prøve å forklare i dette innlegget.

Dagens unge er mer engasjert enn på lenge. Det betyr ikke at alle ungdommer i dag er kjempeengasjert i politikk, men det er stadig flere unge som deltar i aksjoner, skriver leserinnlegg, deltar i politiske ungdomspartier og så videre. Et eksempel som underbygger dette er tallene fra SSB som ble publisert av Demokraten etter fjorårets valg – nemlig at valgdeltagelsen økte mest blant unge ved fjorårets valg.

Når vi driver skolevalgkamp, er det mange debatter med etterfølgende valgtorg. På valgtorgene kan elevene besøke de ulike ungdomspartiene sine stands og stille spørsmål. Vi opplever at svært mange elever er interesserte i ulike politiske områder, de er uredde for å stille kritiske spørsmål og de engasjerer seg i saker vi snakker om.

Når vi er i diskusjon med ulike personer om dette, blir vi ofte møtt med følgende argument: «ja, men 16-åringer er jo ikke modne nok til å stemme ved valg» eller «de leser seg ikke godt nok opp på partienes meninger». Dette er to argumenter man kan snu andre veien – er det slik at man med hånda på hjertet kan si at alle voksne mennesker leser seg godt nok opp på hva de ulike partiene mener?

Tar man en titt i enkelte kommentarfelt på for eksempel Facebook, så er det ofte de godt voksne menneskene som opptrer umodent i politiske diskusjoner. De unge skriver innlegg om hvor viktig det er å jobbe mot netthets, kanskje spesielt i politiske sammenhenger, mens den eldre garde harselerer.

Samtidig er det viktig å huske på at denne saken handler om å gi stemmerett til 16-åringer ved kommune- og fylkestingsvalg. Ikke stortingsvalg. Det er fordi ungdommen påvirkes særdeles av vedtakene som fattes i kommunestyrer og fylkesting. Kommunestyrer påvirker for eksempel fritidstilbudet ungdommen har, fylkestingene har ansvar for videregående opplæring og kollektivtilbudet – sistnevnte er et tilbud unge bruker i større grad enn andre deler av befolkningen.

Vi mener det er naturlig at disse ungdommene også skal ha noe å si, at de skal kunne påvirke og være med å bestemme.

I tiden vi lever i er mye i endring. Samfunnet går sakte, men sikkert fremover. Gamle strukturer endres til fordel for et utvidet demokrati. Dette har skjedd før – når man endret loven slik at kvinner også kunne stemme – for eksempel. Man kan vri og vende på det så mye man vil, men slik vi ser det så er det så er mer demokrati riktig vei å gå.

Vi håper resten av bystyret vil være med på å vedta dette senere i uka!

Kommentarer til denne saken