Gå til sidens hovedinnhold

Ja til prøveprosjekt for sekstimersdagen i Fredrikstad

Artikkelen er over 2 år gammel

– Rødt Fredrikstad ønsker å innføre et prøveprosjekt på 30 timers arbeidsuke i en avdeling i helse- og omsorgssektoren, forteller Hannah Berg.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Fredrikstad kommune satser stort på å få bukt med deltidskulturen. Heltid skal bli normen i helsesektoren og målet er 80 prosent hele stillinger innen år 2028. I en tid med skyhøye boligpriser og ny offentlig tjenestepensjon (hvor alle år i jobb frem til 75 telles med) er dette sårt trengt. Hele stillinger gir økonomisk trygghet og selvstendighet, både nå og senere i livet.

Satsingen er bra, men metodene for å nå målet er ikke helt uproblematiske. En av tiltakene som det snakkes varmt om er å innføre langvakter. Det betyr at ansatte jobber for eksempel 12,5 timer istedenfor 7,5. Avhengig av hvor ofte man jobber langvakter så kan dette utløse en ganske stor økning i stillingsprosenten. For mange kan dette være den økningen en trenger for å gå fra 60-80 prosent stilling til fulltid.

Lengre vakter har mange fordeler. Både for ansatte og enkelte brukergrupper. For mange, i forskjellige faser i livet, er lengre vakter og færre dager på jobb ønskelig. Dessuten kan dette føre til færre sent-tidlig-vakter (nyere forskning indikerer at sent-tidlig-vakter er mer helseskadelig enn å jobbe natt).

Heltidssatsningen må ses i sammenheng med innfasing av 30 timers normalarbeidsuke.

For andre vil langvakter bety at noen blir tvunget ut av jobben sin. Å gå 12,5 timer er en voldsom belastning på kroppen, særlig i yrker med tunge løft, utagering og stress. Slik som det er mye av i helsevesenet. For mange blir det også vanskelig å kombinere langvakter med familieliv. Hvem skal hente barna i barnehagen om foreldrene jobber 12,5 timer? Og hva gjør man når kroppen etter hvert begynner å bli sliten etter et langt arbeidsliv med mye belastninger?

Kan vi løse dette annerledes? I tråd med fagbevegelsen er Rødt for å prøve ut arbeidstidsreduksjon med full lønnskompensasjon. LO-kongressen vedtok i 2017 at «LO vil i perioden utarbeide en plan for hvordan man kan gå videre med arbeidstidsreduksjoner. Planen må ha et helhetlig perspektiv og bygge på erfaringer fra nasjonale og internasjonale forsøk i ulike bransjer og sektorer, herunder seks timers dag/30 timers arbeidsuke».

Sekstimersdag, eller 30 timers arbeidsuke, vil gi de mange som jobber ufrivillig deltid, i hovedsak kvinner, en lønn de kan leve av. Mange av de som allerede jobber deltid, og som ikke får høyere stilling eller som ikke orker å arbeide mer, vil få mulighet til full lønn. Dette vil gi svært mange et bedre grunnlag for økonomisk selvstendighet og skape et mer inkluderende arbeidsliv.

Rødt Fredrikstad ønsker å innføre et prøveprosjekt på 30 timers arbeidsuke i en avdeling i helse- og omsorgssektoren. Om dette prosjektet viser seg å være en suksess (i form av mindre sykefravær, mer opplagte ansatte, at ansatte orker å stå lengre i jobben, og at pasient- og brukergruppe får de samme gode tjenestene) så mener vi at heltidssatsningen må ses i sammenheng med innfasing av 30 timers normalarbeidsuke.

30 timers arbeidsuke vil utløse at de som i dag jobber 80 prosent automatisk går opp til fulltid. Med andre ord vil vi raskere kunne oppnå 100 prosent stillinger for alle ansatte i helse og omsorg i Fredrikstad.

Kommentarer til denne saken