En hel og fast stilling betyr trygghet i livet gjennom forutsigbarhet, trygg inntekt og muligheten til å få lån. Mange som jobber deltid, har mange gode grunner til å ønske en heltidsstilling. Flere og flere opplever at de må stå med mobilen i hånda og vente på vakta som kan finansiere neste middag. Det er vanskeligere å få høyere lønn i yrker med mye bruk av deltid. Når du ikke vet når og hvor mye du skal jobbe, og lønna varierer hver måned bidrar det til økonomisk utrygghet og gjør det er vanskelig å planlegge fritiden.

Med dagens boligpriser, trenger de fleste store lån i banken for å skaffe seg sin første bolig. Deltidsstilling innebærer lavere lønn, hvilket betyr mindre i lån. Det er vanskeligere å videreutvikle seg i jobben når man er deltidsansatt. Opplæring og andre kompetansehevende tiltak skjer kanskje når du ikke er på jobb og du kan gå glipp av samarbeidet med kollegaer om nye arbeidsprosesser og rutiner. Deltidsstilling betyr et lavere inntektsgrunnlag og mindre innbetaling til pensjon.

Vi i arbeiderklassen, i motsetning til Høyres rike onkler, sitter ikke på millioner og kan ta oss tiden til å vente med regningene: De må betales på slutten av måneden uavhengig av om vi fikk vakt av bemanningsbyrået eller ikke. Arbeid til alle vil alltid være jobb nummer én for Arbeiderpartiet, men det gir bare mening om man kan leve av sitt arbeid.

Det hjelper ikke at det finnes så og så mange nye arbeidsplasser, om de er midlertidige oppstykkede arbeidsplasser som ikke engang kan finansiere våre grunnleggende behov.

Derfor er det så utrolig viktig, spesielt med tanke på boligpriser som øker uten kontroll, at arbeidsmarkedet enda en gang setter kursen mot et seriøst arbeidsliv med lønninger vi kan leve av.

Arbeiderpartiet mener at det skal være arbeidsgivers plikt å bevise at det er behov for deltid, og legge til rette for at ansatte som vil ha ei hel stilling skal få det. Dette handler i all hovedsak ikke om detaljregulering eller ideologi, men om at vanlige arbeidsfolk skal ha råd til å spise varme måltider hver dag og betale for hjemmene de leier og eier.

I alt for lang tid har store selskaper og konserner med vanvittige ressurser prøvd å spare penger på å stokke prosenter og leke med midlertidige stillinger. Der Høyre ser på dette som givende verdiskapning, mener vi at dette ødelegger for folk flest sine muligheter til å leve gode og verdige liv.

Derfor setter vi foten ned og sier det enkelt: Nå er det nok triksing og fiksing i arbeidslivet. Om Norge skal gjenreises etter pandemien, må vanlige folk settes i fokus. Og når reglene for arbeidslivet skrives skal det ikke være bemanningsbyråene og NHO, men vanlige folk, sin tur.

Arbeiderpartiet går til valg på hele, faste stillinger og trygge jobber til alle.

Vi sier nei til økte forskjeller og ja til sterkere felleskap som tar ansvar for verdiskaping arbeidsplasser og felles velferd. Fordi de store oppgavene løser vi best sammen.

Nå er det vanlige folks tur – nå er det din tur.

Bruk stemmeretten din, stem Arbeiderpartiet!