Gå til sidens hovedinnhold

Israel må hele tiden gjøre det som er nødvendig for å overleve som nasjon

Artikkelen er over 2 år gammel

Kjell J. Tveter svarer Hannah Berg at jødene i dag må kjempe for livet for å kunne bo i ca 12 prosent av det landområdet som ble tildelt dem i 1920. Han mener britene svek jødene ved å gi bort land og tillate ukontrollert arabisk innvandring i daværende Palestina.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Midtøsten-konflikten er et av de temaer som er meget konfliktfylt og kontroversielt. Da er det viktig at man forsøker å ha korrekt informasjon, og spesielt om denne konflikten siden den er så emosjonell.

Jeg tror Hannah Berg mener at palestinere er urbefolkningen i Palestina. Det er ikke riktig. Vi har tilgang til dokumentasjon som viser at Palestina rundt 1850 var meget tynt befolket. Engelske byråkrater skrev at dette utgjorde et hovedproblem for landområdet. Da jøder på 1880 tallet begynte å flytte til Palestina spesielt fra Russland på grunn av pogromene der, begynte de å bearbeide jorda slik at den ble fruktbar etter å ha ligget ubrukbar i lange tider. Sumper og våtmark ble drenert, og hyppigheten av malaria ble dermed redusert. Denne økte aktivitet førte til behov for arbeidshjelp. Det førte til stor innvandring av folk fra omgivende områder. Det er dokumentert at det kunne være opptil ti ganger så mange arbeidere som jøder på slike nybyggerområder.

England hadde ansvaret for Palestina-mandatet fra 1920 til 1948, og fikk oppgaven å gjøre Palestina til et nasjonalt hjem for jødene. I løpet av mandatperioden ble den initiale sympati for jødene erstattet av et ønske om å ha et så godt forhold til araberne som mulig. England ville gjerne være med på oljeboomen. De brøt sine forpliktelser, og hadde ingen eller liten kontroll med arabisk innvandring. Jødisk innvandring var derimot sterkt kontrollert, og ble kvoteregulert. De fleste palestinere er etterkommere etter disse araberne som i henhold til mandatteksten innvandret ulovlig.

Palestinamandatet omfattet et stort område, og var delt i en østre og en vestre del. I 1921 avgir England Øst-Palestina til araberne, stikk i strid med deres forpliktelser. De hadde ikke rett til å dele landet, selge eller leie bort noe av det. Denne avståelse av Øst-Palestina var også «temporary» – midlertidig. Da ble jødene fratatt 75 prosent av det området som skulle tilhøre dem. I 1946 ble Øst-Palestina endret til staten Jordan. I dag må jødene kjempe for livet for å kunne bo i ca 12 prosent av det landområdet som ble tildelt dem i 1920.

FNs utallige resolusjoner mot Israel har ingen folkerettslig gyldighet. I dag er FN også så sterkt preget av antisionisme og antisemittisme at organisasjonen ikke er i stand til å ha et objektivt forhold til konflikten. Det folkerettslige grunnlaget for staten Israel ble etablert under San Remo-konferansen i 1920, og er senere ikke endret på noen måte, og gjelder derfor fortsatt.

Det er riktig at Vestbredden er okkupert. Men i henhold til gjeldende folkerett, er det araberne som er okkupanter. De fikk hele 75 prosent av mandatområdet, og nå forsøker de med alle midler å få de siste 25 prosent også.

I 2018 var det 70 år siden staten Israel ble opprettet. Det markerte den arabiske befolkning i Gaza med å drive all mulig form for uro og opptøyer langs grensen. Israel var tvunget til å forsvare seg. De skader det førte til, må palestinerne ta på egen kappe.

Jeg skjønner ikke at partiet Rødt kan være blind for det som skjer i Israels naboland. Nå har det vært en sjuårig krig i Syria, med 370.000 døde, millioner på flukt, og en kostnad på tretusen firehundre milliarder kroner. Iran er fast bestemt på å utslette Israel, og ønsker å gjøre Syria og Libanon til oppmarsjområder for dette. Man regner med at Hitzbollah i Libanon har over 100.000 raketter til disposisjon. Derfor må Israel hele tiden ha oversikt over alt som skjer i nabolandene, og gjøre det som er nødvendig for å overleve som nasjon.

Jeg vil anbefale Hannah Berg å kjøpe dr. Bjørn Hildrums bok med tittel « Israels land etter internasjonal lov». Så langt jeg vet har han brukt to år på å samle kildemateriale for boken. Hvis boken ikke fås i bokhandelen, kan forfatteren kontaktes direkte. En annen bok som gir en god oversikt er Joan Peters bok «From time immemorial».

Les også

SV vil ha Fredrikstad kommune med på Israel-boikott

Kommentarer til denne saken