Vi har stilt ordfører Jon Ivar Nygaard fem spørsmål om tilblivelsen av den nå meget omtalte kommunale nyvinningen Isegran Eiendom.

I sitt selsomme svar i Fredriksstad Blad kommer ordføreren til spørsmål én med den besynderlige påstand at hockeyklubben Stjernen er barnets far. Det er sikkert overraskende nytt for Stjernen at de nå blir pådyttet farskapet til denne kommunale lausungen. For ytterligere å forsøke å distansere seg fra farskapet hevder ordføreren at Ap og samarbeidspartnerne under behandlingen av Handlingsplan 2015-2018 anmodet rådmannen om å «bestille» en utredning om bruk av kommunale eiendommer til å finansiere visse prosjekter.

Her prøver han å dytte unnfangelsen både over på rådmannen og Aps samarbeidspartier. Lite pent gjort. Enda verre er det at ordføreren trolig må være plaget det som kalles en erindringsforskyvning.

Vi har nå gått gjennom det omfattende dokumentet om Handlingsplan 2015-2018 og det tilhørende bystyrevedtak, men har ikke kunnet finne noe i vedtaket som handler om Isegran Eiendom. Med forbehold om at noe kan ha gått oss forbi i dette omfangsrike dokument, så står vi da tilbake med det som har vært vår oppfatning, at ideen er klekket ut i Aps gemakker, eller i et uformelt møte på rådhuset sammen med den indre kjerne av gode samarbeidspartnere. Skjødehunden biter som kjent ikke den hånden som gir en mat.

Den avgjørende og prinsipielle saken om etablering av et kommunalt eiendomsselskap ble vedtatt av bystyret den 16.11.2017, ikke som en hildring i et omfattende handlingsprogram.

På spørsmål nr. to om etableringen er behandlet i Aps representantskap, har ordføreren intet svar.

I spørsmål nr. tre spør vi om denne saken har vært drøftet med lokale næringsorganisasjoner som byggmesterforbundet, boligbyggelaget og dem som benytter Isegran. Dette svarer heller ikke ordføreren på, men i et innlegg i FB 25.01.2021 av regionlederen for byggmesterforbundet, Frank Pedersen, framgår det tydelig at denne saken ikke kan ha vært drøftet med disse interessentene.

I spørsmål nr. fire ber vi om å få opplyst om saken i har vært drøftet med Aps samarbeidspartnere før selskapet ble etablert. Da gjentar ordføreren sitt orakelsvar om at saken har vært drøftet med samarbeidspartnerne samtidig som han nå også prøver å dra en samlet idrettsbevegelse inn som medfedre.

Det har imidlertid kommet så vidt mange artikler i FB fra Aps samarbeidspartnere, SV med flere, om hva som er god sosial boligpolitikk at disse nå åpenbart prøver å ro seg bort fra sitt medansvar. God sosial boligpolitikk er som kjent det stikk motsatte av å selge boligtomter til høystbydende.

I spørsmål nr. fem spør vi om saken har vært drøftet med de ansattes organisasjoner. Her hevder ordføreren at det har den vært. Han svarer imidlertid ikke på hvilke organisasjoner dette er, og når det skjedde. Imidlertid kommer det klart frem av et innlegg i FB 16.01.2021 av lederne i Fagforbundet Fredrikstad, Sigmund Karlsen og Pål Christiansen, at de har vært mot etableringen av selskapet. Da er det ingen grunn til å tro at de eller andre av de ansattes organisasjoner har vært forelagt saken.

Ordførerens forsøk på å frasi seg farskapet ved dels å skyve ansvaret over på andre og dels ved å gi feilaktige og misvisende opplysninger bekrefter det vi har lagt til grunn, at dette er et selskap for profitt, etablert i en prosess som kalles demokratisk sentralisme og med mer fokus på sentralisme enn på demokrati.

Vi mener også å huske at ordføreren for noen år siden fremmet en meget god tanke om et eldresenter, a la Holmen, på området Trosvikstranda. Hvordan vil dette nå passe inn i et markedsbasert kommunalt eiendomsselskap der «kommunal grunneiendom kan benyttes til å delfinansiere en rekke nye byutviklingstiltak, samt øke kommunens evne til å betjene en økende gjeldsbelastning» og der «Verdien av kommunal eiendom kan økes ved å utvikle den fra uregulert tomt til regulert, prosjektert og til slutt ferdig utbygget eiendom»?

Det eneste som mangler her i denne nytalen, er at dette vil da bli et meget interessant boligområde ved vannkanten, for velstående pensjonister fra Oslo området.