I «Gamle dager», fra krigens slutt og til opp mot 70-tallet, hadde Norge en offentlig boligpolitikk. Husbanken ble etablert og en ordning med grunnkjøpsobligasjoner ble et nyttig verktøy for kommunale eiendomskjøp. Etter initiativ fra Helge Seip, kommunal- og boligminister fra Venstre, ble kommunene pålagt å utarbeide ambisiøse boligbyggingsprogrammer. Da som nå var hovedtyngden av de boligtrengende unge mennesker i etableringsfasen. I dag er det de veletablerte som skummer fløten.

I likhet med de fleste andre kommuner engasjerte også Fredrikstad kommune seg sterkt i den sosiale boligbyggingen. Kommunen kjøpte tomter, opparbeidet dem i egen regi og inngikk avtaler med Fredrikstad Boligbyggelag om utbygging. Noen områder ble også lyst ut offentlig og den som hadde lyst og energi kunne søke på en kommunal boligtomt. Salg til boligbyggelaget og fordeling av tomter til husbyggere ble avgjort av formannskapet og hele prosedyren var fullt offentlig. Tomtene ble solgt av kommunen til selvkost. Ingen politiske partier kunne komme på tanken at kommunen skulle tjene penger på sosial boligbygging.

Tidene har som kjent forandret seg. Staten har ikke lenger noen form for sosial boligpolitikk. De kommunene som ønsker det kan videreføre sin sosiale satsing, selv med de begrensninger mangelen på statlig støtte fører til.

Noen kommuner fant ut at de nå i stedet skulle engasjere seg som profesjonelle eiendomsaktører og tjene penger på boligbygging. Det gjorde også Fredrikstad kommune. Man vedtok å etablere et profesjonelt eiendomsselskap. Det har ikke vært mulig å etterspore hvem som kom på denne forretningsideen, men i og med at Fredrikstad kommune er styrt av Arbeiderpartiet så er det grunn til å anta at ideen ble klekket ut i et av partiets gemakker.

Dette advarte vi mot i en tidligere artikkel i FB. Det har dessverre gått som vi fryktet. Selskapet har allerede møtt seg selv i døra i forbindelse med samarbeidet om utbyggingen av Trosvikstranda. Som det er meget godt dokumentert i FB, så er mistanken om uheldig samrøre allerede reist.

Les også

Dette notatet ser ikke bra ut for kommunen

Ved å organisere selskapet som et A/S så har man behendig begrenset mulighetene for kommunens innbyggere til å få vite hva som foregår, man driver jo butikk! Selskapet er nå etablert med en administrerende direktør og et profesjonelt styre som det heter. Hva dette vil koste er det foreløpig ingen som vet. Imidlertid er det åpenbart at før det blir aktuelt å dele ut noe utbytte til kommunen som eier, så skal både direktøren og det profesjonelle styret har sine godtgjørelser og eventuelle bonuser. Formodentlig godkjent av ordføreren alene som generalforsamling, slik som i FEAS. Såkalt profesjonalitet koster penger.

Fredrikstad kommune hadde en gang en politisk ledelse som var tro mot sine sosialdemokratiske verdier. Det var i «de gode gamle dager». Det er lenge siden.

NB! Hvis noen ønsker å lese mer om sosialdemokratiets forfall, så anbefales en artikkel i Morgenbladet hvor tidligere Ap-statsråd Gudmund Hernes omtaler utviklingen i Arbeiderpartiet. Det er en sviende kritikk av hans gamle parti.

Les også

Tenk om de drar navnet Isegran ned i søla?