Investeringsselskap konkurs med gjeld på over tre millioner kroner

Råde-selskapet Whiteacre AS har begjært oppbud. Styret i selskapet anslår gjelden til å være på over tre millioner kroner.