Med sin steile holdning og manglende forståelse for ekstremt dårlige grunnforhold og en eksplosjon av kostnadene, kan Fredrikstad nå ha tapt kampen om dobbeltsporet. Aldri noen gang har jernbane tidligere blitt bygget ut til så skyhøye kostnader som vi nå snakker om for Intercity fra Seut til Klavestad. En strekning som i tillegg vil rasere bymiljøet over Rolvsøy, Greåker, Brevik, Lande, Grina og Tarris.

Nå har både samferdselsministeren og et enstemmig Sarpsborg bystyre satt ned foten. Det kreves ny utredning! Om ikke Fredrikstad bystyre nå våkner opp fra dvalen og forstår hvor dette bærer hen, risikerer vi å bli byen i enden av et sidespor.

Samtlige 11 politiske partier i bystyret stiller seg bak brevet til samferdselsministeren der de ber om utredning av alternative traséløsninger for Intercity-konseptet og der de samtidig ber om en samlet plan for all togtrafikk gjennom Sarpsborg.

Bakgrunnen for beslutningen er et innbyggerforslag som Greåker IF i samarbeid med Aksjon Rett Linje sendte Sarpsborg bystyre. Etter en tids debatt fikk dette full tilslutning. En tilsvarende debatt har helt uteblitt i Fredrikstad, og istedenfor en jernbane litt lenger nord, kan byen nå ende opp som en endestasjon på et sidespor.

Det var 14. november Sarpsborg bystyre behandlet kommunedelplanen for Intercity-konseptet gjennom kommunen. Et enstemmig bystyre vedtok å IKKE legge ut strekningen Rolvsøysund – Borg Bryggerier på høring, mens et stort flertall vedtok å legge ut strekningen over Sarpsfossen på høring. Det ble gjort for å sikre fremdriften av planleggingen av ny veibru over Sarpsfossen.

I det samme bystyrevedtaket ble det bestemt å sende en henvendelse til statlige myndigheter der de ber om at alternative Intercity-konsepter utredes og at det utarbeides en samlet plan for godstrafikk, utenlandstrafikk, regionaltrafikk og lokaltrafikk slik at det er mulig å vurdere de samlede konsekvensene for Sarpsborg kommune. Det er denne henvendelsen – dette brevet – til samferdselsministeren samtlige av de 11 politiske partiene i bystyret, nå har blitt enige om formuleringen av.

Det åpner for flere løsninger, og Sarpsborg har ikke bundet seg til noen bestemt trasé. Om Fredrikstad fortsetter å stå steilt på sine krav uten vilje til å delta i denne debatten, kan vi risikere statlig regulering. Da må kommunene finne seg i den løsningen staten velger. Det kan da like gjerne bli høyhastighetsbane direkte Ski – Sarpsborg – Halden og videre til Sverige, som en Intercity-bane fra Råde mot Halden helt utenom Fredrikstad.

Hvis Fredrikstad sine politikere ikke nå oppfatter at det blinker et blått lys, er jeg redd løpet er kjørt!