Konfrontert med uttalelsene fra Mansur Genlik, talsmann for Kurdisk Senter for dialog og toleranse, som mener at Fredrikstads integreringstilbud er for dårlig, erkjenner ordføreren at det er en stor jobb å gjøre. Han mener likevel det er for enkelt å si at for dårlig integrering er årsaken alene.

– Vi har for eksempel en del norske konvertitter.

- Utenforskap påvirker

– Er integreringsarbeidet for dårlig, Nygård?

– Det er riktig i den forstand at vi har for lav måloppnåelse i forhold til sysselsetting, selv om det har vært en vesentlig bedring de siste årene. Vi vet at utenforskap vil påvirke, erkjenner han.

Nygård mener kommunen må jobbe både i det store og det små: Gode nærmiljøer, idrettslag som fungerer, skoler og arbeidsliv hører under det store bildet.

Samtidig må de jobbe individuelt med unge de ser kan være i fare for å utvikle synspunkter som ikke er forsvarlige, fremholder han.

– Jo flere som er i skole, jobb og har en vanlig livssituasjon, desto mindre sjanse er det for at noen drar, sier Nygård.

Han viser også til PSTs uttalelser i blant annet New York Times om at flere av dem som har reist fra Fredrikstad har kjent hverandre, og at særlig én person som reiste og som omkom, var sentral i at flere dro etter.

Prosjektleder fra 1. juli

Kommunen har fått penger til en ettårig prosjektstilling som skal ha viktige oppgaver i arbeidet mot radikalisering.

Erik Kruse fra ungdomsteamet begynner i jobben 1. juli.

–Han blir sentral i dette arbeidet, sier ordføreren.

Det handler blant annet om å prioritere hvilke tiltak som skal settes inn, ifølge Nygård.