Hoger Karadaki skriver i sitt innlegg at begge sider må tilpasse seg for at integrering skal lykkes? Hva hender med en nasjon som har 30-40 innvandrergrupper eller flere? Hva skjer med den norske kulturen? Den vil på sikt utvannes for å passe inn i de flestes kulturer. Er det dette som løser innvandringsproblem og integrering?

Velger man å komme til et land og vil integreres, er landets språk det første man lærer seg. Vil man ikke det, så kan man spørre seg om denne personen er interessert i å bli integrert i det hele tatt.

Norge har frem til i dag hatt økonomi til å forsørge personer og familier som av ulike årsaker kommer hit. Her skaffer myndigheter frem bosteder, og om man ikke får jobb, så får man penger til å overleve. Lærer man seg ikke språket, kan heller ikke myndighetene hjelpe til å skaffe frem en jobb. Etter min menig er det sistnevnte gruppe som er en stor årsak til at mange nordmenn er innvandringskritiske. Om man dertil skal selge ut vår kultur for at nordmenn skal tilpasse seg nye folkeslag, tror jeg vi er på feil vei.

Vi har mange innvandrerforeninger som gjør en sosial kjempeinnsats for sine landsmenn, men så lenge disse personer ikke snakker norsk, så har de ingen glede av norsk kultur, uansett hvor utvannet den blir.

Noe av ansvaret for at integrering fungerer dårlig i Norge, er at vi har myndigheter som sørger for at du kan leve hyggelig her uten å kunne ett ord norsk, eller ha en jobb. Vi har mange innvandrerforeninger som gjør en sosial kjempeinnsats for sine landsmenn, men så lenge disse personer ikke snakker norsk, så har de ingen glede av norsk kultur, uansett hvor utvannet den blir.

Vi leser hver dag i aviser om etniske nordmenn som sliter økonomisk fordi velferdssystemene er i ferd med å nedmonteres på grunn av mangel på penger. Og når vi skal dele vår velferd med enda flere og utvanne vår kultur, da vil det lett utvikle seg et negativt syn på dem som kommer hit.

Vi leser at det finnes rektorer som ikke vil tillate at Deilig er jorden skal synges på en skoleavslutning, da kan man spørre seg hvor vi i Norge er på vei? Jeg tror de aller fleste innvandrere som flytter hit vil at nordmenn skal få beholde sin kultur, akkurat som vi vil at innvandrere skal beholde sin kultur, men likevel vil lære den norske kulturen å kjenne. Det er her de har valg å bosette seg.