Trenger hjelp for å komme i økonomisk balanse

SLITER: Inspiria Science center, her ved administrerende direktør, Geir Endregard, har slitt økonomisk i flere år. I 2018 skal de begynne å betale ned på et lån på 77 millioner kroner, noe som ikke hjelper på problemene til selskapet.

SLITER: Inspiria Science center, her ved administrerende direktør, Geir Endregard, har slitt økonomisk i flere år. I 2018 skal de begynne å betale ned på et lån på 77 millioner kroner, noe som ikke hjelper på problemene til selskapet. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Besøkstallene på Inspiria Science center svikter, og nå øker Østfold fylkeskommune og Sarpsborg kommune tilskuddet i fire år. Et lån på 77 millioner gjør det vanskelig å holde hodet over vannet for selskapet.

DEL

I sakspapirene til denne ukens møte i Fylkestinget kommer det frem at selskapet Inspiria Science center fra og med 2018 skal begynne å betjene et lån i Kommunalbanken, med fire millioner kroner per år. Lånet er totalt på 77 millioner kroner. Med den økonomien selskapet har i dag er det ikke mulig å betjene både renter og avdrag.

I økonomisk ubalanse

Inspiria har over flere år gått med et økonomisk underskudd. Det kommer av at billettinntekter og sponsormidler ikke er like høye som det som var ventet. Det at de neste år skal begynne å betale ned et lån har ført til at de har sett seg nødt til å komme opp med to alternativer til politikerne i fylkeskommunen og Sarpsborg kommune, for å møte den økonomiske ubalansen:

Inspiria Science center AS

  • Inspiria Science Center AS eies av Inspiria Eiendom der de to største aksjonærene er Østfold fylkeskommune og Sarpsborg kommune, med 47,5 prosent hver. De resterende fem prosentene er fordelt mellom øvrige kommuner i Østfold.

  • Inspiria (tidligere Science Center Østfold) har sin opprinnelse fra ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Østfold. I 2002/2003 startet avdelingen i samarbeid med lærerutdanningen et vitensentertilbud ved skolens daværende studiested i Sarpsborg.

  • Senteret er et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter på Grålum innen matematikk, naturvitenskap og teknologi hvor de besøkende lærer ved å eksperimentere selv.

  • I vitensenteret kan barn og voksne utforske fenomener knyttet til natur, miljø, helse og teknologi gjennom egen aktivitet og i samarbeid med andre.

  • Inspira hadde i 2016 rundt 55.000 besøkende. Det tallene inkluderer skoleelever.

Det ene alternativet er økte bidrag fra hovedaksjonærene Østfold fylkeskommune og Sarpsborg kommune, som eier 47,5 prosent hver. Det andre innebærer at fylkeskommunen og Sarpsborg kommune kjøper bygget senteret holder til i, og overtar lånet i Kommunalbanken, hvoretter de leier ut til Inspiria til langsiktige håndterbare vilkår.

Ikke aktuelt å kjøpe

I et notat, som tar for seg økonomien til senteret, til Sarpsborg kommune og Østfold fylkeskommune skriver administrasjonen i Inspiria, ved administrerende direktør Geir Endregard, at alternativet der bygget tas over av de to eierne er å foretrekke. I vurderingen til fylkesrådmannen, signert fylkesrådmann Anne Skau og økonomidirektør Hans Jørgen Gade, står det at det er et alternativ som har for store konsekvenser, både økonomisk og styringsmessig, for fylkeskommunen.

– Mange forhold måtte utredes for en løsning der Østfold fylkeskommune og Sarpsborg kommune skulle eie et bygg i fellesskap. Fylkesrådmannen vil derfor ikke anbefale en slik løsning, skriver de.

Vil gi mer

I vurderingen legges det vekt på snuoperasjonen som har blitt gjort de siste årene, og arbeidet med å øke inntektene og senke kostnadene har blitt lagt merke til. Med bakgrunn i dette anbefaler fylkesrådmannen at det gis et økt tilskudd i perioden 2018-2021.

Fylkesordfører Ole Haabeth hadde ikke noe å endre på i sin behandling av saken. Hans forslag til innstilling er at fylkeskommunens tilskudd økes med én million kroner i året i perioden 2018-2021. Det forutsettes at Sarpsborg kommune fatter tilsvarende vedtak, og innebærer at Inspiria vil få ytterligere åtte millioner kroner over fire år.

Saken skal behandles i Fylkestinget torsdag denne uken.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken