Krever større omlegging

Høye forventninger: Vitensenteret Inspiria åpnet i 2011. Besøkstallet ser ut til å ligge på 40-50.000 i året, og ikke 100.000 som senteret forventet. Fylkeskommunen eier 47,5 prosent av aksjene, og politikerne krever en snuoperasjon. Arkivfoto: Geir A. Carlsson

Høye forventninger: Vitensenteret Inspiria åpnet i 2011. Besøkstallet ser ut til å ligge på 40-50.000 i året, og ikke 100.000 som senteret forventet. Fylkeskommunen eier 47,5 prosent av aksjene, og politikerne krever en snuoperasjon. Arkivfoto: Geir A. Carlsson

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Inspiria er blitt en økonomisk hodepine for fylkespolitikerne. Odd Riise (Ap) sier utviklingen er problematisk og alvorlig.

DEL

Fylkestinget gir nå fire millioner kroner i nødhjelp, men sier samtidig at selskapet snarest må legge frem en plan for å få overskudd. Vedtaket var enstemmig. Inspiria-direktør Geir Endregard skal presentere selskapets strategi for å snu den negative utviklingen i fylkesutvalget neste torsdag.

Les også: Rapport forteller om dårlig økonomi og sykende besøkstall

Minus og minus

Vitensenteret Inspiria har gått med underskudd siden starten i 2011. Siv Henriette Jacobsen (Ap) minnet om at økonomien var basert på at et kommersielt overskudd skulle dekke underskuddet i undervisningstilbudet for skolene i fylket.

Nå viser det seg at den kommersielle biten, besøks- og opplevelsestilbudet som skulle skaffe penger, ikke går i pluss.

– Minus og minus går ikke bra, sa Jacobsen i fylkestinget.
Hun minnet om det unisone ønsket fra Østfold-samfunnet om å satse på realfagssenteret.
– Alle som ivret for Inspiria må nå stille opp, sa hun.

FBTV: Fra Inspiria-åpningen i 2011:

Langt færre besøkende

Innbakt i Inspirias økonomi lå et forventet besøkstall på 100.000 årlig. Nå ser det ut til at vitensenteret kan forvente å få 40-50.000 besøkende.

– Dette gir et inntektsbortfall på sju millioner kroner. I tillegg får Inspiria 4,5 millioner mindre enn forventet i støtte, sa Odd Riise (Ap), som minnet om at Rygge har sagt opp avtalen for skolebesøk. Hvis flere kommuner følger etter, vil økonomien bli ytterligere forverret.

Håper på snuoperasjon

Erik Unaas (H) pekte på at billettinntektene ser ut til å bli en tredjedel av det budsjetterte. Inspiria har 35 årsverk og liten omsetning. Unaas mente det ville bli krevende å få flere bidragsytere til Inspiria.

May Hansen (SV) reagerte på den dystre fremstillingen om vitensenterets fremtid.

– Inspiria er et kraftsenter som vil løfte ungdommene våre. Vi må snakke det frem.

- Sykehuset og utbyggingen av skolen på Kalnes gjør plasseringen svært attraktiv, sa hun.

– Må tenke annerledes

Tor Prøitz (H) ville rette blikket mot den forretningsmessige driften og se på tallene, og ikke de fine ambisjonene.

– Inntektene har sviktet fatalt. Verken strategien eller budsjettene holder. Nå er det tid for å tenke annerledes. Inspiria må vurdere å få større leieinntekter og se på bruken av arealer. De videregående skolene må ta ansvar, sa Prøitz.

– Det gjør de allerede. Fylkeskommunen bruker 4,8 millioner kroner på Inspiria neste år, beløpet dekker også utdanningsbiten vår, påpekte fylkesordfører Ole Haabeth (Ap).
 

Fakta: Inspiria

  • De største eierne er Østfold fylkeskommune og Sarpsborg kommune som har 47,5 prosent av aksjene hver.
  • De resterende 5 prosent er fordelt på flere eiere, Fredrikstad har en liten post.
  • Åpnet i 2011. Går i minus og får nødhjelp fra eierne.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken