Gå til sidens hovedinnhold

Innsigelse mot Arildsborg-planene – vil ha avklart skredfaren

Norges vassdrags- og energidirektorat har fremmet innsigelse mot Arild Aaseruds bolig- og aktivitetssenter ved Sorgenfri. Skal de trekke den, må det først dokumenteres at området ikke er rasutsatt.

For abonnenter

«NVE fremmer innsigelse til planen fordi faren for skred ikke er tilstrekkelig avklart og hensyntatt».

Det heter det i innsigelsen (protesten) fra Norges vassdrags- og energidirektorat om prosjektet Arildsborg: Arild Aaserud-prosjektet som skal inneholde boliger, bowling- og curlingsenter, lege- og helsetjenester, kontorer og treningssenter og kanskje et spisested i tilknytning til bowling- og curlingsenteret.

Kvikklerefare må utredes

Prosjektet har vært planlagt lenge, og i september i fjor kunne politikerne endelig sende planene ut på høring. Det er altså denne høringsrunden som endte med en protest fra NVE.

I innsigelsen står det at planområdet befinner seg i et område med tykke marine avsetninger i løsmassekartet til Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Dermed må faren for kvikklereskred utredes i tråd med sikkerhetskravene i både byggteknisk forskrift og NVEs egen veileder, konkluderer NVE.

«Må avklares»

Utbyggerne har i planbeskrivelsen selv vist til disse sikkerhetskravene og fastslått at «sikkerhet mot kvikklereskred eller etterfølgende revisjoner skal legges til grunn for dokumentasjon av skredsikkerhet».

NVE skriver derimot at dette ikke er gjort.

«Det er gjennomført grunnundersøkelser på tomta, men det foreligger ingen vurdering av områdestabiliteten i tråd med NVEs veileder 1/2019. Sikkerhet mot skred må senest avklares på siste plannivå», skriver NVE.

Samme protest mot Cicignon Park

Dette er den samme typen protest NVE i april i fjor leverte mot boligprosjektet Cicignon Park. Rett før jul i fjor var denne innsigelsen fortsatt ikke løst.

Som Fredriksstad Blad har fortalt tidligere, ser Aaserud og co. for seg å bygge boligblokker med rundt 57 leiligheter i etasjene over aktivitetssenteret.

Det er leiligheter av mindre størrelse det er snakk om: En betydelig del av dem kommer til å være på mellom 50 og 60 kvadratmeter.

Kommentarer til denne saken