Gå til sidens hovedinnhold

Innser at informasjonen til huseiere skulle ha vært bedre: De forvalter over 2.000 tomter med festeavgift

Artikkelen er over 1 år gammel

Etatssjef Voica Imrik er enig i at tomtefestere som har fått ny festeavgift til markedspris skulle ha blitt bedre informert på forhånd. Bygg og eiendom har sett på tomtepriser og kan slå fast at kommunens prisnivå er lavt.

For abonnenter

Som Fredriksstad Blad har fortalt har en rekke tomtefestere, som har festekontrakt med Fredrikstad kommune, fått en kraftig økning i festeavgiften når satsene settes på nytt ved regulering hvert tiende år.

– Vår jobb er å forvalte kommunens eiendommer på vegne av innbyggerne, i tråd med vedtak fra bystyret. Når kontraktene inneholder bestemmelser om markedspris, regulerer vi festeavgiften deretter, sier hun.

Imrik, som er etatssjef for Bygg og eiendom, synes det er positivt at det er oppmerksomhet om festeavgiftene og de ansattes forvaltning av kommunens eiendommer på vegne av innbyggerne.

Å ha oversikt over regelverket er ikke enkelt, som eiendomsmegler Tormod Møller har påpekt er loven endret og «flikket på» en rekke ganger. En høyesterettsdom fra 2015 har gitt et kraftig prishopp for en rekke huseiere i Fredrikstad.

Gjenstår markedsregulering av 33 eiendommer

Etter årets oppregulering av festeavgifter gjenstår det å heve 33 eiendommer til markedspris, 20 av dem skal oppreguleres i årene fra 2020 til 2025, sju kontrakter forfaller i 2038 og seks i 2039.

Dette gjelder festekontrakter som ikke har utløpt, men som kan oppreguleres til markedspris etter Tomtefesteloven.

Fagsjef Kristi Wettern opplyser at Fredrikstad kommune har 117 festekontrakter som utløper i årene frem til 2025. Festerne av disse tomtene kan også regne med å få en økning til markedspris når festetiden er over.

Disse tomtene vil få oppjustert festeavgiften til markedspris med ny festekontrakt.

Når festetiden er over, og kontrakten er utløpt, gjelder andre bestemmelser. Tomtefesteloven har gitt bortfesteren mulighet for å ta et engangsløft når festetiden er utløpt.


Ligger under gjeldende prisnivå

Som Fredriksstad Blad har fortalt bruker Fredrikstad kommune et eget prishefte ved fastsetting av festeavgifter og innløsningssum for tomter.

Kvadratmeterprisene varierer fra 3.000 kroner for tomter i de dyreste delene av byen ned til 500 kroner for de rimeligste.

Fagsjef Wettern har sett nærmere på kommunens prisnivå og sammenlignet med tomteprisene på Gressvik og på nordre Kråkerøy.

På Kråkerøy har Fredrikstad kommune satt en pris på 1.500 kroner per kvadratmeter, mens det selges tomter for 5.800 kroner per kvadratmeter.

På Gressvik er tomteprisen mellom 1.200 og 1.500 kroner per kvadratmeter, mens kommunens sats er 750 kroner.

– Dette er prisen for en råtomt. Våre sammenligninger viser at kommunen ligger under markedspris, sier Wettern.

Mange huseiere har fått en overraskelse

Mange huseiere har ikke vært klar over at festekontraktene gir Fredrikstad kommune mulighet til øke festeavgiften, og de har fått en ubehagelig overraskelse.

Etatssjef Voica Imrik forstår at huseiere reagerer på en prisøkning når den ikke har vært kjent.

– Vårt råd er at alle som har festekontrakt må sette seg godt inn i avtalen som gjelder. Jeg er enig med eiendomsmegler Tormod Møller i at det er en fordel å få faglig råd om kontrakten fra advokat eller Tomtefesteforbundet, sier hun.

Huseiernes Landsforbund har også god oversikt over reglene og kan kontaktes.

De ansatte i Bygg og eiendom kan også svare på spørsmål som gjelder festekontrakter som er inngått med Fredrikstad kommune.

Under en fjerdedel har festekontrakt til markedspris

Over tre fjerdedeler av kommunens cirka 2.100 festekontrakter inneholder bestemmelser om regulering etter lønns- og prisvekst (konsumprisindeksen). Prisene for huseiere med denne type kontrakter vil holde seg lave.

For de øvrige kontraktene, 456 i alt, skal Fredrikstad kommune følge markedspris.

Bystyret har vedtatt å følge markedspris ved fastsetting av festeavgift, det skjedde sist i 2016. Dette betyr at festeavgiften kan øke kraftig for dem som har kontrakter med slike bestemmelser.


Kommentarer til denne saken