Fire studenter fra Innovasjon og Prosjektledelse ved Høgskolen i Østfold har i disse dager levert sin bacheloroppgave om Lean konstruksjon. Oppgaven er gjennomført i samarbeid med oppdragsgiver Nordic Group Holding (NGH), som er utbyggeren som skal skape 1000 nye boliger på tomten til det gamle sykehuset i Fredrikstad. NGH muliggjør Fredrikstads viktigste og mest attraktive byutviklingsprosjekt, Cicignon Park.

Cicignon Park er en del av EU-prosjektet (SiEUGreen) om fremtidens grønne byer og er valgt som det foretrukne demonstrasjonsprosjektet. EU-prosjektet skal demonstrere i full skala hvordan fremtidens grønne byer kan minimalisere forurensning og miljøbelastning og optimalisere trivsel.

Studentenes rolle i prosjektet har vært å bistå oppdragsgiver med å lage en veileder for å bygge og implementere Lean i bygg- og anleggsbransjen. De har tatt utgangspunkt i å etablere et strategirom med visuelle tavler, som skal hjelpe de involverte i prosjektet med å være oppdaterte på statusen i arbeidet. Resultatet skal også bidra til en lærende hverdag med fokus på kontinuerlig forbedring, hvor de ansatte deltar aktivt i planleggingen.

Basert på dette har de laget en ny standard for Lean strategirom med implementeringsguider, der de ansatte skal lære seg å bruke relevante planleggingsmetoder fra Lean. Standarden har som hensikt å rette seg mot hele bygg- og anleggsbransjen. Resultatet av deres arbeid i bacheloren har også ført til en ny prosjekt-gjennomføringsmodell for Lean konstruksjon.

Prosjektteamet for bacheloroppgaven Lean konstruksjon gleder seg til å dele sine erfaringer på EXPO, og ønsker alle interesserte hjertelig velkommen. EXPO finner sted 17.-18. juni.