Etter å ha stemt på blå side i en mannsalder (etter hvert ganske lang sådan), er det nå slutt.

Det samfunnet dagens regjering legger opp til, bør stoppes. Jeg jobber sammen med veldig mange innvandrere og jeg håper for Guds skyld at de stemmer rødgrønt. Jeg vet at det er mange som ser seg blind på ÉN sak. Det være seg bompenger, pensjon eller innvandrere.

Ja, vi skal ha en særs streng innvandringspolitikk, men det må være lov å se forskjell på flyktninger og migranter. De fleste – om ikke alle – innvandrerne som er mine kolleger, er flyktninger. De fikk startpakke fra myndighetene og kom raskt i jobb. De tjener penger, betaler skatt og er nyttige borgere. Mine venner er enige i at innvandringen skal reguleres strengt. Samtlige vil kunne lære bort mye om integrering.

Bare så det er sagt. Latsabber og kriminelle finnes i alle nasjoner og kommer i alle farger. Husk: inne i er vi like.

Løsarbeidersamfunnet: Innleie, vikarer, deltid, svekket oppsigelsesvern gjennom å tvinge folk inn i «selvstendig næringsdrivende» lefling med internasjonale konserner som slipper skatt i Norge. Fysjom!