Ingrid ble inspirert av ungdomsskoleelever – enormt engasjement i pressgruppe på Facebook

Ungdomsskoleelever gikk i front, og nå har de fått med seg en drøss av Rådes innbyggere. Ønsket og behovet for gang- og sykkelvei mellom Karlshus og Tomb er stort.