Resultatet av kommune- og fylkestingsvalget kan et godt stykke på vei forklares med nasjonale strømninger. Men ingen vinner et valg uten en politikk som fenger blant velgerne og en valgkamp der politikken synliggjøres over et bredt felt. Derfor er det komplett uforståelig at ikke opposisjonspartiene i Fredrikstad laget en slagkraftig koalisjon mens partiene var i opposisjon.

At partiene lot tiden løpe fra seg, må først og fremst det største opposisjonspartiet, Høyre, ta ansvaret for. Varslersakene, sykehjemskrisen, eldreomsorgen, mangel på vekst i antall arbeidsplasser i privat sektor og kommunens økonomiske situasjon ... her er det nok å ta av for en våken opposisjonen.

Partiet kvittet seg med Peter Kuran og alt hans vesen, men har både i den forrige perioden og under valget vært mer usynlig enn synlig.

Det var like før valglokalene stengte at det oppsto en synlig allianse på borgerlig side. Men til alt overmål ville ikke Fremskrittspartiet være med på uttalelsen fordi partiet ikke fikk gjennomslag for sine bompengekrav! Uansett hva man måtte mene om bompenger og bomringer, er det totalt uforståelig at lederne i regjeringspartiene klarte å gå inn i valgkampen med en sak som både stjal oppmerksomhet fra andre og viktigere saker og demonstrerte regjeringens samlivsproblemer. Det hører til den politiske ABC’en at det som regel går dårlig for partier og regjeringer som ligger i strid med seg selv.

Fredrikstad Høyre oppfattes som et slik parti. Partiet kvittet seg med Peter Kuran og alt hans vesen, men har både i den forrige perioden og under valget vært mer usynlig enn synlig. Det er vanskelig å skjønne hvorfor aldri partiet klarer å bygge opp en bred partiorganisasjon med politikere som kan fronte partiets sak på et bredt politisk spekter. Det er en vinn-vinn-situasjon når et parti kan vise frem bredde i politikken, det blir lettere for mediene å innhenter kommentarer og arbeidsbyrden blir fordelt blant flere.

Når det aldri skjer, er det fordi ledelsen vil ha full kontroll. Samtidig forsvarer man høye politikergodtgjørelser med at man har så mye å gjøre.

«Mer rødt og grønt enn noen gang» var førstesideoppslaget i Fredriksstad Blad tirsdag 10. september, dagen etter valget. Men den tidligere flertallskoalisjonen – Arbeiderpartiet, Sosialistisk Folkeparti, Bymiljølista og Senterpartiet – trenger enten Rødt eller Miljøpartiet for å få flertall i bystyret.

Det er vanskelig å skjønne hvordan Senterpartiet skal kunne gå inn i en flertallskoalisjon med et kommunistisk parti, når partilederen har sådd sterk tvil om partiet kan danne regjering med SV etter stortingsvalget om to år. Miljøpartiet er selvfølgelig spiselig etter at Henning All ikke lenger er partiets førstekandidat. I forrige periode markerte Aall seg den sterkeste opponenten til Arbeiderpartiets maktpolitikk.

Rødt er et antikapitalistisk parti hvis mål for samfunnsutviklingen er «det Karl Marx kalte kommunismen», formuleringen partileder Bjørnar Moxnes ikke fikk landsmøtet med på å fjerne (kilde: Rødts partiprogram s. 20, avsnitt 7). For alle som slåss mot marxist-leninistene på 70-tallet, er slike formuleringer et gufs fra fortiden. Men mange har stemt på Rødt fordi partiet representerer en modig motvekt til de tradisjonelle politiske partiene.

I Fredrikstad gjorde partiet en enorm innsats i de brutale varslersakene, og nå krever de reduserte politikerlønninger, gjeninnføringen av sosial boligbygging og store overføringer til vanskeligstilte familier. Men partiet må passe seg for å bli kvalt av Arbeiderpartiets favntak.

Fredrikstad Arbeiderparti fikk en oppslutning som ligger langt over oppslutningen partiet fikk på landsplan, men gikk samtidig langt mer tilbake i Fredrikstad enn ved 2015-valget. Fredrikstad Høyre ligger betydelig under Høyres oppslutning på nasjonalt plan, mens Frp ligger betydelig over det partiet fikk på landsplan.

Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum er valgets seierherre. Men lokalt gjorde partiet et langt dårligere valg, ettersom Fredrikstad Senterparti ikke nådde halvparten av den oppslutningen partiet fikk på landsplan.

Nå skal Senterpartiets lokalpolitikere drive lokalpolitikk, ta stilling til kommunebudsjetter, veier, skoler, sykehjem og idrettsanlegg. Det er langt mer krevende enn å fordømme regjeringens sentraliseringspolitikk og snakke i store og uforpliktende ord om å ta hele Norge i bruk.

Les også

Et mer dynamisk bystyre må gi mer makt til innbyggerne