Gå til sidens hovedinnhold

Ingen undergraving fra Hans Ek. Han oppfordret politikerpanelet om å ha meninger

Artikkelen er over 2 år gammel

Leder Nora Ramstad i Vikene vel skriver at FBs sjefredaktør Jon Jacobsen «skjøt spurv med kanoner» da han mente Hans Ek undergravde Sp-gruppeleder Elin Tvete under velforeningens møte om reguleringsplanen for Hankøsund.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Som leder for Vikene vel kjente jeg meg ikke igjen da jeg leste saken i Fredriksstad Blad, med overskrift «Fullstendig undergraving, mener redaktør». Her uttaler sjefredaktør Jon Jacobsen seg sterkt kritisk til hva som påstått har skjedd i et møte, han selv ikke har deltatt i.

Møtet med politikerne var i regi av Vikene vel, 14. november. Den 8. oktober ble samtlige gruppeledere invitert til medlemsmøte for innbyggerne i Vikane. I invitasjonen hadde vi satt opp tre generelle spørsmål som vi ønsket at gruppelederne, eller representanter fra deres parti skulle svare på. De samme spørsmålene ble også sendt ut den 28. oktober i en purring. Om det ikke var nok, ble de samme spørsmålene også sendt ut i mail 8. november til alle som hadde takket ja til å delta, være seg gruppeledere eller representanter for disse. Ikke fra én av de inviterte kom det svar tilbake at de ikke var interessert i å svare ut disse spørsmålene, ei heller at de ville delta på møte kun for å lytte.

Vi ønsker at medlemmene får anledning til å høre hvordan ditt parti forholder seg til områdereguleringsplanen ved å svare kort på følgende spørsmål:

■ Genererer eller bidrar denne planen til varige, les bærekraftige arbeidsplasser?
■ Er krav om rekkefølgebestemmelse for bygging av gang- og sykkelvei et urimelig krav før eventuell utbygging starter?
■ Er ditt parti villig til å støtte oss i dette kravet?
■ «Føre-var prinsippet» skal gjelde ved utvikling der sårbar natur kan forringes eller ødelegges. Hvordan henger dette prinsippet sammen med denne planens massive utbygginger, sprenging av fjellmasser, mudring og masseutfylling i 100 metersonen?
■ Er denne planen forenlig med hva ditt parti mener er god miljøutvikling?

Selv om siste versjon av denne planen ikke har vært oppe til behandling i kommunen, har den versert i forskjellige former og utgaver i over ti år. De inviterte burde derfor ha dannet seg en oppfatning av hvordan eget parti forholder seg til en utbygging i denne størrelsesorden. Vi forventet ingen detaljerte svar, men å kunne svare generelt på spørsmålene over, burde enhver erfaren politiker håndtere, på strak arm.

Det som er like viktig, er at politikerpanelet også istemte i at innbyggerne i Vikane i større må grad inviteres og involveres i denne omfattende og kompliserte prosessen.

Da Hans Ek reiste seg og sa at han syntes politikerne var litt feige, satte han ord på det de fleste av tilhørerne i salen stilltiende tenkte. At Ek sitt innlegg var en undergraving av Tvete som gruppeleder, blir som å skyte spurv med kanoner. Det var ikke snakk om å føre Sps politikk i verken den ene eller den andre retningen, men tvert imot en oppfordring til alle som satt i politikerpanelet om å ha meninger i en så stor og viktig sak.

Det ble ikke på dette møtet gitt noen lovnader, verken av Ek eller andre, som vil påvirke det videre arbeidet med denne reguleringsplanen. Det som ble lovet var at politikerne i planutvalget skulle ta denne saken på alvor og gjøre grundige vurderinger før de konkluderte. Det setter vi pris på, selv om det i og for seg bør være en selvfølge, i alle saker.

Det som er like viktig, er at politikerpanelet også istemte i at innbyggerne i Vikane i større må grad inviteres og involveres i denne omfattende og kompliserte prosessen.

Undertegnede vil hevde at Ek sitt innlegg åpnet for gode diskusjoner og konstruktive meningsutvekslinger. Politikerpanelet ga klart uttrykk for, både underveis og i etterkant, at de to timene møtet varte, var nyttige og lærerike.

Les også

Et Vikene hvor gående og syklister ikke risikerer liv og helse, er det for mye forlangt?

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.